Torhout : bemalingswater wordt opgevangen voor hergebruik

Met de aanhoudende droogte en de lage grondwaterstanden vindt het Lokaal Bestuur Torhout dat het zomaar laten wegvloeien van bemalingswater niet meer kan. Daarom besliste het lokaal bestuur dat bemalingswater opgevangen moet worden zodat burgers en landbouwers het opgevangen water kunnen hergebruiken.

Bronbemalingen zijn een essentieel onderdeel van verschillende bouwwerven. Hierbij wordt het grondwater weggepompt zodat het graven van een bouwput mogelijk wordt.

Verplicht verzamelpunt

“Door de aanhoudende droogte en de oproepen aan inwoners om spaarzaam om te springen met water vindt het lokaal bestuur het niet langer aanvaardbaar dat aannemers opgepompt grondwater in de riool lozen”, legt schepen voor omgevingsvergunningen Rita Dewulf uit. “Daarom wordt er sinds kort bij aanvragen tot omgevingsvergunningen opgelegd om het water van bronbemaling in te zetten voor andere activiteiten, waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is.”

“Hierbij wordt al het opgepompte grondwater opgevangen in een citerne van minimaal 1000 liter”, vertelt schepen voor waterbeleid Hans Blomme. “Als het niet mogelijk is om het water op te vangen bij een bronbemaling, wordt er gekeken om aan infiltratie te doen in de nabije omgeving van de bemaling.”

In veel gevallen wordt de aannemer verplicht om een reservoir te voorzien. Bij grote bemalingen wordt gekeken om een samenwerking op te starten met lokale landbouwers. Wil je meer informatie hierover? Of wil je graag samenwerken? Neem contact op met de dienst milieu via milieu@torhout.be.

Inwoners van Torhout, landbouwers en de stedelijke groendienst kunnen gratis gebruik maken van deze waterreservoirs. Elk aftappunt wordt aangeduid met een affiche. Het bemalingswater is niet geschikt voor consumptie en gebruik is steeds op risico van de gebruiker.

“De voorbije jaren werden we regelmatig geconfronteerd met lange periodes waarin geen neerslag viel. Spaarzaam omgaan met ons kostbaar water is de boodschap voor iedereen. Met ons team groen maken we dankbaar gebruik van het opgepompte water om onze bebloeming te bewateren. Op die manier dragen we ook ons steentje bij in het duurzaam omspringen met water”, zegt Elsie Desmet, schepen voor leefmilieu en natuur.

Eerste Torhoutse waterreservoirs

In Torhout werden ondertussen de eerste initiatieven ondernomen om bemalingswater op te vangen.

Zo werd op de bouwwerf in de Revinzestraat, in samenwerking met twee lokale loonwerkers en de firma bouwwerken Marc en Kris Pollet, en op de bouwwerf aan het kruispunt Gitsstraat/Kortemarkstraat, in samenwerking met firma Monteyne bvba, reeds een waterreservoir voor bemalingswater geplaatst. Het waterreservoir in de Revinzestraat wordt hoofdzakelijk gebruikt als drinkwater voor dieren.

Ook bij de aanleg van het bufferbekken en het landschapspark in de Noordlaan wordt er door aannemer Vuylsteke-Vanlerberghe eerst een gracht aangelegd om het bemalingswater op te vangen. Hierbij wordt een tappunt voorzien voor landbouwers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *