Toename van dementie in Hooglede benadrukt urgentie van zorg en bewustzijn

Gemeentehuis Hooglede, Markt 1, 8830 Hooglede.

Een groeiend fenomeen

De schilderachtige gemeente Hooglede, met zijn serene lanen en hartelijke inwoners, herbergt een groeiende schaduw. In 2020 waren er naar schatting 205 inwoners met dementie. Opvallend is dat velen van hen thuis werden verzorgd, een liefdevol gebaar van partners of mantelzorgers. Dit cijfer zal naar verwachting in de komende decennia toenemen; tegen 2040 voorspelt men een stijging van bijna 41%, resulterend in 288 getroffen inwoners. Met de vergrijzing in zicht, zullen meer ouderen met deze aandoening te maken krijgen, hoewel dementie ook jongere individuen kan treffen.

Capaciteit en uitbreiding

Het woonzorgcentrum Ter Linde biedt een veilige haven voor 42 inwoners met dementie. Echter, gezien de toenemende zorgbehoeften voor mensen met psychische kwetsbaarheid, wordt deze capaciteit vergroot. Door de jaren heen zullen er verschillende bouw- en renovatiefasen zijn, met als doel in 2026 een totaal van 28 extra woongelegenheden te realiseren.

Sociale initiatieven breken het taboe

21 september markeert de “Wereld dementie dag”. De gemeente Hooglede, samen met Woonzorgcampus Ter Linde en Lokaal dienstencentrum Zonder Zulle, zet zich in om het stilzwijgen rond dementie te verbreken. Hun missie is eenvoudig: ondersteuning bieden aan iedereen die met deze aandoening te maken heeft.

Op 23 augustus luidt de introductie van een nieuwe geocachroute – een schilderachtige tocht van 4,5 km, met de mogelijkheid voor zowel geocaching-liefhebbers als gewone wandelaars. Dit traject is toegankelijk voor iedereen, inclusief rolstoelgebruikers. Aan het eind van deze boeiende route staat een rebus klaar voor oplossers.

Als ode aan het bewustzijn rondom dementie, roept de slogan “Hooglede draagt zijn steentje bij” inwoners op om een beschilderd steentje te doneren. Het mooiste steentje zal op 21 september door de bewoners worden gekozen, waarna de gelukkige kunstenaar een prijs mag ontvangen.

Bovendien krijgt het personeel van het Woonzorgcentrum een unieke kans om dementie te ervaren met de escaperoom “De tuin van Victoria”. Tijdens de maand van dementie zal ook een speciaal restaurant, vergeetMENUutje, zijn deuren openen, geïnspireerd op de tv-serie “Restaurant Misverstand”.

Als afsluiting van de maand van Dementie, op 25 september, zal televisiemaker Wannes Deleu zijn aangrijpende ervaring delen van een maand leven met zijn grootmoeder, die aan dementie lijdt.

Contact

Voor meer informatie of vragen over dementie kunt u terecht bij Saskia Maertens, referentieverpleegkundige Dementie in WZC Ter Linde via dementie@hooglede.be.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.