Toekomstige tijden van verbondenheid

Ministerraadzaal, Brussel – De Vlaamse wind van verandering waaide door de gangen van de Vlaamse Regering toen zij op aanbeveling van viceminister-president Bart Somers, als een gebeeldhouwd schaakspel, besloten tot een diepgaande wijziging van het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Met deze zet worden veel van de terugkerende maatregelen uit het sectoraal akkoord 2020-2022 omgezet in klinkende regelgeving.

Waar de ziel van de overheid spreekt

De horizon licht op met de volgende sleutelveranderingen:

  • De gewichtige melodie van loonverhoging: Als een symfonie van erkenning stijgen de salarisschalen met een harmonische 2,4%. Dit vertaalt zich in een welverdiende loonsverhoging voor alle engagerende zielen die de Vlaamse overheid dienen.
  • Een groots gebaar van waardering: Verschillende vergoedingen, zoals de kilometervergoeding en de beloning voor die onvoorspelbare momenten, zullen een opwaartse sprong maken.
  • De moderne dans van het thuiswerken: Degenen die de kunst van het werken vanuit hun eigen cocon hebben omarmd, worden bedankt met een dagelijkse vergoeding van 5 euro.
  • De zonsondergang van de carrière: Als een meditatief moment voor hen die het toneel van de overheid verlaten, is er nu de keuze om enkele vakantiedagen om te zetten in een tastbare beloning.

De wijzigingen zullen als de eerste zonnestralen van 2024 op 1 januari van dat jaar schijnen.

Collectieve vreugde

De Vlaamse overheidsvakbonden, de hoeders van werknemersrechten, verwelkomen deze veranderingen met open armen. De stralende voorzitter van het ACV Openbare Diensten, merkte op: “Deze wijzigingen resoneren als een heldere melodie voor het personeel van de Vlaamse overheid, het versterkt hun positie en vergroot de charme van de Vlaamse overheid als een begeerlijke werkplek.”

Deze bewegingen zijn meer dan een poëtische interpretatie van het sectoraal akkoord 2020-2022, dat in december 2020 werd bezegeld tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse overheidsvakbonden. Het akkoord is als een schilderij, met penseelstreken die de waardering en motivatie van het Vlaamse overheidskader weerspiegelen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.