Toekomstig Frans windmolenpark voor de kust van Duinkerke roept vragen op in België

De Belgische overheid uit zorgen over een gepland Frans windmolenpark voor de kust van Duinkerke, dat mogelijk Belgische belangen schaadt. Van 8 april tot 18 mei is er een openbaar onderzoek waarbij Belgische burgers en stakeholders hun bezwaren kunnen indienen. Minister Paul Van Tigchelt benadrukt het belang van Belgische inspraak en stelt een alternatieve locatie voor om de impact te minimaliseren.

De Belgische overheid uit zorgen over een gepland Frans windmolenpark voor de kust van Duinkerke, dat mogelijk Belgische belangen schaadt. Van 8 april tot 18 mei is er een openbaar onderzoek waarbij Belgische burgers en stakeholders hun bezwaren kunnen indienen. Minister Paul Van Tigchelt benadrukt het belang van Belgische inspraak en stelt een alternatieve locatie voor om de impact te minimaliseren.

Brussel, 2 april 2024

Het voorgenomen plan van de Franse overheid om een windmolenpark voor de kust van Duinkerke op te richten, stuit op bedenkingen vanuit België. De vice-eersteminister en minister van Noordzee, Paul Van Tigchelt, licht toe dat vanaf 8 april tot 18 mei een openbaar onderzoek wordt georganiseerd waarbij bezwaren, opmerkingen of adviezen kunnen worden ingediend.

Een kwestie van nationaal belang

Het project, dat voorziet in de oprichting van 46 windmolens op 10 kilometer van de kust, roept zorgen op over de impact op de scheepvaart, het luchtvaartverkeer, de redding op zee, het mariene milieu en het uitzicht van de kustbewoners. “De voorgenomen locatie van het park, dicht bij de Belgische grens en met molens tot 300 meter hoog, heeft een potentieel negatieve invloed op onze belangen,” aldus Van Tigchelt.

Juridische en Europese stappen

De federale regering volgt dit dossier al sinds 2016 nauwgezet. Juridische stappen werden ondernomen, waaronder een beroep bij de administratieve rechtbank van Rijsel en later bij de Franse Raad van State, die echter de bezwaren ongegrond verklaarde. België diende ook een formele klacht in bij de Europese Commissie.

Publieke participatie aangemoedigd

De Franse overheid heeft, na aandringen van de Belgische federale overheid, het openbaar onderzoek toegankelijk gemaakt voor Belgische stakeholders. “Het is essentieel dat iedereen die zich mogelijk benadeeld voelt door dit project, van zich laat horen,” benadrukt Van Tigchelt.

Op zoek naar alternatieven

De federale overheid heeft een alternatieve locatie voorgesteld die de meeste bezwaren zou wegnemen door de windmolens 5 kilometer verder in zee te plaatsen. “België, als zesde grootste producent van offshore windenergie, heeft aanzienlijke expertise en blijft openstaan voor samenwerking met de Franse autoriteiten,” voegt Van Tigchelt toe.

Een oproep tot actie

Van Tigchelt benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde Belgische respons om de rechten van kustbewoners en andere belanghebbenden te beschermen. “We zullen er alles aan doen om onze belangen te vrijwaren,” verklaart de minister. Belangstellenden worden aangemoedigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek via de aangegeven website en hun stem te laten horen in deze belangrijke kwestie.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be Foto bron: https://www.dunkirk-tourism.com/