Tielt zet koers naar een veiligere toekomst

Kernambities komen samen in het nieuwe plan
Stedelijke visies gaan vaak over het evenwicht tussen verleden, heden en toekomst. Met de ogen gericht op morgen heeft Tielt een verkeersleefbaarheidsplan ontworpen dat de kernen van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle transformeert naar veiligere en meer leefbare gebieden. Deze visie vertrekt vanuit een helder sociologisch inzicht: bewoners verlangen naar een centrum dat harmonieus samenleeft met de immer voortschrijdende tijd.

Tielt’s stratenweb: een complexe dans van wegen
De stad is verweven met stads- en gewestwegen waar doorgaand verkeer zich een weg baant. Deze constante stroom, in combinatie met de roep van de inwoners naar veiligheid, leidde tot een nauwe samenwerking met mobiliteitspartners als het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, vervoersregio Midwest en De Lijn. Een filosofische vraag rijst hier: hoe behoud je het historische karakter van een stad, terwijl je haar aanpast aan moderne veiligheidseisen?

Van dromen naar daden
In 2020 besloot Tielt, in samenwerking met mobiliteitsexpert Vectris, deze vraag concreet aan te pakken. Het was een jaar van dromen en dialogen, zelfs temidden van de beperkingen van een pandemie. Meer dan 2000 bewoners van Tielt toonden hun betrokkenheid door hun stem te laten horen tijdens online enquêtes en overlegmomenten. Dankzij hun input en uitgebreide verkeersonderzoeken werd een plan geformuleerd dat recht doet aan de gemeenschappelijke wensen en verwachtingen.

Een toekomst vol belofte
De eerste testfase van dit allesomvattende verkeersleefbaarheidsplan wordt gelanceerd in de zomer van 2023. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de inwoners van Tielt volgend jaar zomer al de voordelen ervaren van dit innovatieve plan. Een jaar later zal de effectiviteit worden geëvalueerd, waarbij nodige aanpassingen niet worden geschuwd. En wanneer de Collegesite-parking gereed is, zal het plan verder worden uitgerold.

(tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be).