Subsidies stromen naar Zuid-West-Vlaams platteland

De Provincie West-Vlaanderen voorziet jaarlijks 200.000 euro voor de ondersteuning van plattelandsprojecten in Zuid-West-Vlaanderen. Deze regio kwam eerder niet in aanmerking voor het Europese LEADER-programma. De provincie erkent de potentie en uitdagingen van het gebied en zet zich in voor lokale landbouw, landschapsverrijking en het behoud van open ruimtes.

De glooiende heuvels en rustieke vergezichten van Zuid-West-Vlaanderen vormen een beeld dat menig harten sneller laat kloppen. Een regio vol potentieel en mogelijkheden, maar vreemd genoeg buiten het vizier van bepaalde financieringsprogramma’s. De Provincie West-Vlaanderen trekt de teugels aan en zet zich in voor de ondersteuning van lokale initiatieven.

Ondersteuning waar het nodig is

Hoewel de rest van West-Vlaanderen zich kan verheugen op financiële steun van het Europese LEADER-programma, bleef Zuid-West-Vlaanderen door bepaalde criteria opvallend buiten beeld. Echter, deze beslissing door externe instanties heeft de provincie niet weerhouden zelf actie te ondernemen. Met een jaarlijks bedrag van 200.000 euro toont de Provincie West-Vlaanderen haar engagement voor het stimuleren van de plattelandsprojecten in dit specifieke gebied.

Een gedetailleerd plan van aanpak

De gebieden die in aanmerking komen voor deze royale ondersteuning zijn de deelgemeenten van onder andere Anzegem, Avelgem, en Wevelgem. Opmerkelijk is dat centrumstad Kortrijk buiten het werkingsgebied valt. De financiële injectie zal met zorg worden verdeeld tussen initiatieven die de lokale landbouw bevorderen en projecten die de focus leggen op de schoonheid van het landschap en de verrijking van biodiversiteit.

Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid, Bart Naeyaert, benadrukt de essentie van de provinciale beslissing: “Zelfs als Zuid-West-Vlaanderen niet voldoet aan de Vlaamse criteria, zien we binnen de provincie genoeg uitdagingen in het platteland. We streven naar een sterkere lokale landbouw, een verrijkt landschap en het behoud van open ruimtes.”

De toekomst oogt groen

De komende maanden zullen gekenmerkt worden door het uitwerken van een kader waarbinnen diverse projecten kunnen worden ingediend. De Provincie West-Vlaanderen is voornemens om jaarlijks twee oproepen te lanceren voor het indienen van dergelijke projecten, met de hoop in 2024 van start te gaan.

Voor verdere informatie is gedeputeerde voor Plattelandsbeleid, Bart Naeyaert, beschikbaar voor vragen.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )