Subirrigatie in Zeeland: Toekomstbestendige landbouw door innovatieve irrigatie

Het onderzoek naar regelbare drainage met subirrigatie op Proefboerderij AIKC Rusthoeve toont aan dat deze methode kan bijdragen aan betere vochtvoorziening voor landbouwgewassen in Zeeland. Deze innovatieve benadering is veelbelovend voor de toekomstbestendigheid van de landbouw in een veranderend klimaat.

Zeeland, 13 november 2023

In een baanbrekend onderzoek uitgevoerd op Proefboerderij AIKC Rusthoeve van 2020 tot en met 2022, hebben onderzoekers van KnowH2O, KWR en de proefboerderij zich gericht op de effectiviteit van regelbare drainage met subirrigatie. Deze methode, die water vasthoudt en aanvult, is bijzonder relevant gezien de recente extreme weersomstandigheden in Nederland, zoals de droogte van 2018-2020 en de wateroverlast in 2021.

Een antwoord op klimaatverandering

Het onderzoek stelt dat met het veranderende klimaat extremere weersomstandigheden het nieuwe referentiekader vormen. De noodzaak voor duurzame en efficiënte waterbeheeroplossingen in de landbouw wordt hiermee steeds urgenter.

Landbouw en waterbeheer

Het Nederlandse watersysteem op het platteland is traditioneel ingericht om wateroverlast tegen te gaan. Echter, dit maakt de grond kwetsbaarder tijdens droge perioden. Het onderzoek onderstreept het belang van een gebalanceerd beheer van waterafvoer en -behoud.

Innovatieve oplossing: Subirrigatie

Subirrigatie, onderdeel van regelbare drainagesystemen, kan naast het afvoeren van water, ook bijdragen aan het vasthouden en aanvullen ervan. Dit systeem wordt als veelbelovend gezien om de effecten van droogte op landbouwgewassen te beperken en de grondwaterstand te verhogen.

Praktijkproef en bevindingen

Op Proefboerderij AIKC Rusthoeve zijn twee proefblokken opgezet: één met regelbare drainage met subirrigatie en één als referentie. Uit het onderzoek blijkt dat subirrigatie leidt tot hogere grondwaterstanden en vochtgehaltes, wat voordelig is voor de gewassen. Echter, in natte groeiseizoenen is het effect van subirrigatie beperkt.

Zoetwaterbehoefte en uitdagingen

De benodigde hoeveelheid zoet water voor subirrigatie kan aanzienlijk zijn, maar door in de winter water vast te houden, kan de behoefte voor subirrigatie verminderd worden. De studie benadrukt dat het beheer van regelbare drainage systemen cruciaal is en moet aansluiten bij de heersende weers- en grondwateromstandigheden.

( Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )