Studiecommissie voor de vergrijzing krijgt twee nieuwe leden

De horizon van vergrijzing verbreden: twee nieuwe stemmen in de Studiecommissie

Brussel, 10 september 2023 – In de schaduw van de statige gebouwen van onze hoofdstad heeft de ministerraad een beslissing van formaat genomen. Met een goedgekeurd voorontwerp van wet is het podium van de Studiecommissie voor de vergrijzing met twee zitplaatsen uitgebreid. Deze stoelen zullen spoedig warm worden gehouden door personen aangeduid door de ministers van Pensioenen en Zelfstandigen.

Verdieping in kennis en expertise

De aanwas van deze commissie is niet zomaar een bureaucratische beweging. Het markeert een ernstige inzet om het begrip en de expertise rond vergrijzing te intensiveren. Het is een orgaan, onafhankelijk van politieke ruis, dat licht schijnt op de sociale, economische en financiële schaduwen die de vergrijzing werpt.

Een mozaïek van expertise

Bij het selecteren van de nieuwe leden wordt niet louter gekeken naar hun kennis, maar ook naar de kleur die ze het geheel kunnen geven. Er wordt gezocht naar een veelzijdig profiel, waarbij de stemmen van zowel de overheid als de private sector echoën.

Anticiperen op morgen

Met de groei van deze Studiecommissie neemt ook het vermogen van de regering toe om de toekomst scherp te zien. Het zijn deze inzichten die de regering zullen bijstaan in het formuleren van beleidslijnen die de vergrijzing niet alleen tackelen, maar ook omarmen in haar potentie.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be