Stikstofcrisis Vlaanderen: Splijtende Regering en Landbouwers in Ongewisheid

De Vlaamse regering is diep verdeeld door de stikstofcrisis. De ministers Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (CD&V) tonen een openlijk conflict in het parlement en veroorzaken zo een crisis binnen de Vlaamse regering. Deze interne strijd wordt als een cynisch campagnespel gezien.

Openlijke conflicten en geruchten

Minister-president Jan Jambon worstelt met de onenigheid binnen zijn regering. Hoewel het parlement erin slaagt de regering aan één tafel te krijgen, wordt de gespannen sfeer duidelijk. De lichaamstaal van de ministers spreekt boekdelen. Brouns ontkent geruchten dat hem is gevraagd om ontslag te nemen en blijft resoluut in zijn steun aan de landbouw.

Stikstofdecreet en milieu-rapport (MER)

Het stikstofdecreet werd opgeblazen door Brouns na de onmogelijkheid om een MER op te stellen. Hoewel andere ministers aangeven dat de koppeling tussen het decreet en het MER niet zo sterk was, blijft de CD&V-minister bij zijn standpunt.

Politieke spelletjes en landbouwbelangen

Bruno Tobback (Vooruit) beschuldigt CD&V ervan het stikstofdecreet als een verkiezingsinstrument te gebruiken. De Groenen voegen hieraan toe dat Brouns zich presenteert als de ‘ambassadeur van de boeren’ en dat de echte slachtoffers de landbouwfamilies zijn.

Juridische vragen en tijdelijke oplossingen

Er zijn veel vragen over de juridische waarde van de ministeriële besluiten die Demir heeft genomen. Hoewel het slechts tijdelijke maatregelen zijn, proberen ze chaos te voorkomen. De Vlaamse regering is diep verdeeld door de stikstofcrisis en de toekomst is onzeker. Boeren, die tussen de regeringscrisis en de stikstofcrisis inzitten, vragen om een alomvattend landbouwbeleid en toekomstperspectief. Het is duidelijk dat de boeren willen dat het geruzie stopt en dat er een oplossing komt.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )