Stad Oostende geeft groen licht voor nieuw dierenasiel

De stad Oostende en het Blauwe Kruis van de Kust hebben het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw dierenasiel met een doorgeeflening van 2,5 miljoen euro. De omgevingsvergunning is goedgekeurd en de eerste betaling is gedaan, waardoor de bouw kan beginnen. Het project benadrukt de inzet van de stad voor dierenwelzijn en een diervriendelijke omgeving.

De stad Oostende en het Blauwe Kruis van de Kust hebben gezamenlijk de eerste stap gezet naar de bouw van een gloednieuw dierenasiel. Met een doorgeeflening van 2,5 miljoen euro van de Stad, waarvan nu een eerste deel is uitbetaald, kan het project van start gaan.

Samenwerking tussen stad en vzw

Eind 2023 bereikten de stad Oostende en het Blauwe Kruis van de Kust een akkoord voor de bouw van een nieuw dierenasiel. Dit akkoord houdt een doorgeeflening in van 2,5 miljoen euro, die de vzw op maximaal 25 jaar kan terugbetalen. Het Blauwe Kruis krijgt hiermee de financiële middelen om de bouw te realiseren, terwijl de stad Oostende haar engagement voor dierenwelzijn versterkt.

Financiële en structurele steun

Een doorgeeflening is een voordelige vorm van financiering waarbij de rente lager is dan bij een gewone lening. Dit maakt het financieel haalbaarder voor de vzw om een grootschalig project zoals dit te realiseren. Oostende draagt de verantwoordelijkheid voor de grond, die in erfpacht wordt gegeven aan het dierenasiel. De verantwoordelijkheid voor de bouw en het beheer ligt bij het Blauwe Kruis van de Kust, dat volledig zelfstandig zal opereren binnen de kaders van de samenwerking.

Omgevingsvergunning en bouwstart

De omgevingsvergunning voor het nieuwe dierenasiel is reeds goedgekeurd door het college. Ook de beroepsprocedure is afgerond, waardoor er geen juridische obstakels meer zijn. Met de uitbetaling van het eerste deel van de lening kunnen de ruwbouwwerken van start gaan. Het asiel zal een thuis bieden aan honden, katten en andere dieren uit de regio.

Focus op dierenwelzijn

Dit project markeert een nieuwe fase in de samenwerking tussen de stad Oostende en het Blauwe Kruis van de Kust. Oostende zet zich in voor een diervriendelijke stad waarin het welzijn van dieren centraal staat. Naast de bouw van het nieuwe asiel, zal er ook worden ingezet op preventie van dierenleed en bevordering van het dierenwelzijn in de stad.

Toekomstige plannen en verwachtingen

De bouw van het nieuwe dierenasiel is een belangrijke stap voorwaarts voor zowel de stad als de vzw. Het Blauwe Kruis van de Kust krijgt hiermee de faciliteiten om nog beter te kunnen zorgen voor de dieren. De stad Oostende toont hiermee haar betrokkenheid bij het welzijn van dieren en versterkt de infrastructuur die nodig is om dierenleed te voorkomen en te behandelen.

(Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be)