Stad Mesen krijgt groen licht voor heraanleg Nieuw-Zeelandersstraat

Stad Mesen onder leiding van burgemeester Sandy Evrard heeft een belangrijke stap gezet in de heraanleg van de Nieuw-Zeelandersstraat. Vlaanderen keurde de subsidieaanvraag voor de vernieuwing van de riolering goed.

Subsidie voor gescheiden rioolstelsel

De Nieuw-Zeelandersstraat is aan vernieuwing toe. Er is op heden nog geen gescheiden rioleringsstelsel en ook de wegen en voetpaden zijn in slechte staat. Stad Mesen diende daarom een subsidieaanvraag in bij Vlaanderen, voor een nieuw, gescheiden rioolstelsel. Die is onlangs goedgekeurd waarmee een belangrijke stap is gezet in de realisatie van de heraanleg.

Groenblauwe as

Tegelijkertijd zal ook de bovenbouw aangepakt worden. Prioritair is de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. De Nieuw-Zeelandersstraat moet een trage weg worden en het traject van de populaire stadswandeling nog mooier maken, versterken en zorgen voor extra beleving.

Er wordt ook gestreefd naar maximale ontharding, met onder meer parkeervakken in waterdoorlatende materialen en infiltratiestroken. Mesen bindt daarmee de strijd aan tegen extreme droogte en zorgt voor een betere doorstroming van water tijdens piekbuien.

Participatie

Nu het licht op groen is gezet, zal Mesen het voorontwerp in 2024 finaliseren. De stad wil in de loop van het jaar de burgers betrekken tijdens een participatiemoment, zodoende een groot draagvlak te creëren voor dit ambitieuze project. De start van de werken is voorzien in 2025.

(Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)