Sint-Juliaan (Langemark-Poelkapelle) stemt voor nieuwe toekomst

De herontwikkeling van de dorpskern in Sint-Juliaan, aangedreven door de gemeenschap zelf, belichaamt een visie op een groener, veiliger en meer verbonden toekomst. De gekozen aanpak weerspiegelt een diepgaand begrip van de lokale behoeften en een toewijding aan duurzame ontwikkeling. Sint-Juliaan staat aan de vooravond van een vernieuwing die zowel haar fysieke ruimte als haar gemeenschapsgevoel zal versterken.

In een opmerkelijke daad van burgerparticipatie heeft Sint-Juliaan, een gemeenschap geworteld in traditie en saamhorigheid, een progressieve stap gezet richting de herontwikkeling van haar dorpskern. Onder het motto #WukPeisJe hebben ruim honderd inwoners zich verzameld om gezamenlijk te beslissen over de toekomst van hun dorpshart. De ontmoeting, een kruispunt van meningen en visies, resulteerde in de keuze voor een ontwerp dat de kern van het dorp transformeert in een veilige, groene ontmoetingsplek.

Een nieuwe visie onthuld

Studiebureau Buresco, belast met de nobele taak het centrum van Sint-Juliaan opnieuw vorm te geven, presenteerde niet minder dan vier toekomstvisies. Elk ontwerp, uniek in zijn benadering van groenruimte en parkeergelegenheid, werd met zorg en precisie aan de gemeenschap voorgelegd. Het was een moment van intens beraad, waarbij de inwoners, gewapend met vragen en inzichten, een weloverwogen stem uitbrachten.

De gemeenschap kiest

De keuze viel op het tweede ontwerp, ondersteund door een meerderheid van 54,5% van de stemgerechtigden. Dit ontwerp handhaaft de parkeergelegenheid nabij de kerk, terwijl de bestaande parkeerplaatsen langs de kerk plaatsmaken voor een veilige, groene bufferzone ten behoeve van de schoolgaande jeugd. Een vernuftige herindeling van de parkeerruimte bij OC De Hazebrug, inclusief een gestroomlijnde in- en uitrit, resulteert in een toename tot 62 parkeerplaatsen. De geschatte kosten voor deze transformatie bedragen €396.000, exclusief btw.

Vooruitkijken

Met de keuze voor dit ontwerp zet een kerngroep van betrokken burgers de volgende stappen naar een definitief schetsontwerp, dat op 21 mei aan de gemeenschap wordt gepresenteerd. In de aanloop naar de daadwerkelijke uitvoering van het project, zullen reeds enkele kleinere aanpassingen worden gerealiseerd, die onmiddellijke verbeteringen beloven.

Meer info:


Bevoegd schepen van participatie en inspraak – Laurent Hoornaert
laurent.hoornaert@lp.be – 0496/54.23.23
Betrokken schepen van openbare werken – Jean-Marie Callewaert
jean-marie.callewaert@lp.be – 0494/70.14.71
Betrokken schepen van omgeving – Peter Vantomme
peter.vantomme@lp.be – 0473/29.45.78
Afdelingshoofd omgeving – Virginie Vileyn
viriginie.vileyn@lp.be – 057/49.09.53

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be