Seniorenvereniging K.V.G.O.D. viert eeuwfeest en introduceert nieuwe naam

De seniorenvereniging K.V.G.O.D. viert haar honderdjarig bestaan en introduceert een nieuwe naam: ODAS (Openbare Diensten Actieve Senioren). De vereniging heeft een rijke geschiedenis en biedt een breed scala aan activiteiten om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan. De nieuwe naam komt met een fris logo en een nieuwe vlag, terwijl de oude vlag aan het stadsarchief wordt geschonken.

Christine Hillary, Anny Waeyaert, Bea Van Damme, Maria Pollet, Erna Tytgat, Ronny Vanhooren en Luc Cabeke

De Koninklijke Vereniging van Gepensioneerden van de Openbare Diensten (K.V.G.O.D.) viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. Tijdens het feest is de nieuwe naam van de vereniging onthuld: ODAS, wat staat voor Openbare Diensten Actieve Senioren.

Een rijke geschiedenis

Een eeuw geleden werd de nationale vereniging voor staatspensionarissen opgericht met als doel het vereenvoudigen van de toegang tot pensioenrechten voor staatsambtenaren, het oplossen van fiscale vraagstukken en het bevorderen van sociale contacten via diverse activiteiten. Ook in Diksmuide werd in 1924 een lokale afdeling opgericht. Hoewel de nationale koepel inmiddels verdwenen is, blijft de vereniging lokaal sterk, zij het met een enigszins aangepast doel.

Ronny Vanhooren, voorzitter van ODAS, legt uit: “In de loop der jaren zijn personeelsleden van de staat federale ambtenaren geworden. Onze vereniging staat nu open voor zestigplussers van lokale en regionale overheden, intercommunale verenigingen en de Vlaamse overheid. We zijn een van de vijftien erkende seniorenverenigingen in Diksmuide en qua ledenaantal bijna de grootste. Na de coronapandemie heeft een verjongd bestuur een modernere werking geïntroduceerd.”

Een nieuwe koers

ODAS wordt geleid door zeven bestuursleden, ondersteund door een logistiek medewerker. “Ons doel is om maandelijks activiteiten te organiseren die onze leden samenbrengen en eenzaamheid bij het ouder worden tegengaan,” vervolgt Vanhooren. “Het aanbod is zeer divers. Per werkjaar organiseren we meerdere daguitstappen, bedrijfsbezoeken, culinaire belevingen, sportieve activiteiten, tien kaart- en rummikubnamiddagen, educatieve namiddagen, spelmiddagen en dansnamiddagen.”

Verandering en vernieuwing

Met de nieuwe naam komt ook een nieuw logo en een nieuwe vlag. “De oude tricolore vlag uit 1960 schenken we dit najaar aan het stadsarchief, waar ze bij de collectie van oude verenigingsvlaggen zal horen en goed bewaard blijft,” vertelt Vanhooren. “Voor het nieuwe logo hebben we bewust voor een groene kleur gekozen; het symboliseert jeugd en frisheid.”

Conclusie

Met een rijke geschiedenis van een eeuw, een verjongd bestuur en een breed scala aan activiteiten blijft ODAS een belangrijke speler in het verenigingsleven van Diksmuide. De nieuwe naam en de bijbehorende vernieuwingen weerspiegelen de dynamiek en de toekomstgerichte visie van de vereniging.

Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be