Schokkend nieuws: principiële Yves Miroir uit Groenfractie in Oostende gegooid na onthulling van controversiële milieudossiers

Yves Miroir, het gemeenteraadslid van Oostende met een rijke geschiedenis van dienstverlening, is verrassend uit de Groenfractie verwijderd. Hij heeft een sterke band met de stad en zijn milieubeleid. Maar onlangs ontstonden er strubbelingen, wat leidde tot deze onverwachte wending.

Achtergrond en toewijding

Yves Miroir’s politieke reis begon met de Sp.a voordat hij zich in 2018 bij Groen voegde en waar hij van de laatste plaats op de lijst Groen naar de gemeenteraad is gekatapulteerd. Hij heeft consequent zijn toewijding aan Oostende en diverse milieukwesties getoond, want de heer Yves Miroir was 18 jaar en 4 maanden ook schepen in Oostende. Hij wordt in Oostende gezien als een politiek zwaargewicht en destijds haalde de huidige voorzitter van de Oostendse gemeenteraad met name Groen-raadslid Wouter Devriendt hem binnen als de beste milieuschepen ooit voor Oostende. Onder zijn invloedrijke projecten van Yves Miroir vallen het Stadsrandbos en vier natuurreservaten, die samen bijna 500 hectare wild natuurgebied omvatten in Oostende. Hij is ook betrokken bij initiatieven zoals Buitengoed die hij oprichtte, en het Kringloopcentrum dat hij ook in Oostende heeft opgericht. Ook de compostmeesters is van zijn hand, en de selectieve huisvuilophaling, begon in Oostende allemaal met politiek zwaargewicht Yves Miroir.

Standpunten en spanningen

Ondanks zijn vele positieve bijdragen, heeft Yves Miroir recentelijk enkele beslissingen van zijn partij betwist. Hij uitte zijn ongenoegen over de geplande hoogbouw aan de Oosteroever en beriep zich op het Koninklijk Besluit uit 1976, wat spanning veroorzaakte binnen zijn partij en met lokale aannemers. Onlangs sprak hij zich ook uit tegen een nieuwe weg door het natuurgebied nabij het Ensorkerkje. Ook rond PFAS was hij in Oostende actief waar hij de bloedafnames van Climaxi in Raversijde verdedigde. Zij hadden 39 bloedonderzoeken gedaan en deze waren allemaal te hoge waarden voor PFAS volgens de Europese normen. Verder had Yves Miroir kritiek over het volledig stilvallen van investeringen in het stadsrandsbos en de natuurreservaten in Oostende. Yves Miroir kon moeilijk aanzien dat deze dossiers tot stilstand waren gekomen. Stuk voor stuk toch allemaal groene thema’s waarop Yves Miroir zich in Oostende kon profileren. Het is dan ook een schokgolf voor de groene beweging in Oostende en omliggende gemeentes dat Yves Miroir uit de Groenfractie werd verwijderd. Hij moest dit zelf via een sms te weten komen.

Blik op de toekomst

Yves Miroir laat zich echter niet ontmoedigen. Hij kondigde aan om met medestanders een nieuwe actiegroep, de O mens, op te richten. Deze groep zal zich inzetten voor thema’s zoals milieu, erfgoed, energie, dierenwelzijn, natuur en solidariteit, waarmee ze een breed scala aan belangen willen behartigen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )