Schaduwspel in Delhaize: vrees en onzekerheid weven een doemscenario

De lange schaduw van onzekerheid

Het ontwaken van de vroege morgen heeft een sluier van ongemak over Delhaize getrokken. Een sociale strijd, die al vijf maanden als een onheilspellend wezen door de gangen van de supermarktgigant waart, lijkt nog geen einde te kennen. De syndicale vraagstukken en zorgen van de werknemers worden als rooksignalen de lucht in gestuurd, maar er wordt vreeswekkend weinig gehoor aan gegeven.

Vandaag, in de voetstappen van een nieuwe week, wordt binnen Delhaize een gewone ondernemingsraad bijeengeroepen. Men verwacht dat toekomstplannen op tafel zullen komen. Dit, vijf maanden na het ontstaan van een conflict dat de directie, vakbonden en werknemers tot tegenpolen heeft gemaakt rond het onderwerp van franchising van 128 supermarkten. Een schaduw van vrees hangt over de vakbonden: zou de groep vandaag de namen van de eerste franchisewinkels onthullen?

Het verdoken spel van de franchise

Myriam Delmée, de voorzitster van SETca, verantwoordelijk voor de handelssector, wijst op een verdoken strategie. De eerste winkels die onder franchise vallen, zouden volgens haar welvarend zijn – een poging om “zand in de ogen te strooien en aan te tonen dat hun strategie zinvol is”. Werknemers en vakbonden maken zich terecht zorgen over de omstandigheden waaronder werknemers in de toekomstige franchisewinkels zullen werken. Deze franchisenemers zouden immers niet dezelfde voorwaarden kunnen bieden als de Delhaize-keten zelf.

Gehoorloos voor het lot van franchisenemers

Delmée stelt dat de directie geen oog heeft voor het lot van de franchisenemers. Hun primaire doel zou zijn het handhaven van de groepsomzet, ten koste van de onafhankelijke zaken. Volgens Delmée heeft de directie altijd als doel gehad de salariskosten te vermijden die verband houden met personeelsontslag.

Het sluwe spel van de tijd

Ze beweert: “Ze spelen het spel van de tijd, want ze weten dat gerechtigheid traag is om de werknemers gelijk te geven.” In feite heeft de vakbond SETca in april een klacht ingediend bij het arbeidsauditoraat van Brussel, waarbij werd beweerd dat het Delhaize-plan bedoeld was om de Renault-wet op collectieve ontslagen te omzeilen.

De echo van stilte weerklinkt luid

Ondanks dit alles blijft de directie haar plannen voortzetten, terwijl ze een dove houding aanneemt. Delmée wijst op werknemers die sinds het begin van het conflict ontslag hebben genomen uit angst om in een franchisewinkel te werken, wat in het voordeel van Delhaize speelt.

De donkere kamer van geheimhouding

Aan de vooravond van de ondernemingsraad klaagt Delmée ook over het gebrek aan transparantie van de groep, die het pad van de ondoorzichtigheid bewandelt. Dit is vooral zo met betrekking tot de cijfers van het voorgaande jaar, die nog niet zijn gedeeld. De SETca heeft ook gevraagd om de contracten en de lijst van potentiële overnemers van de winkels te zien, maar Delmée koestert weinig hoop. Ze twijfelt ook aan het aantal potentiële overnemers, wat volgens haar lager zou liggen dan de 400 die zijn aangekondigd.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )