SCAPULIERKERMIS IN ICHTEGEM GAAT CORONAPROOF DOOR!

Goed nieuws voor de kermisfanaten in Ichtegem. De jaarlijkse julikermis of Scapulierkermis wordt dan toch georganiseerd. Anders dan anders, helemaal coronaproof en met een aparte horecazone, maar de kermissfeer zal zeker aanwezig zijn!

Het lokaal bestuur van Ichtegem besliste eerder om de Scapulierkermis, op 17, 18 en 19 juli 2020 in Ichtegem niet te laten doorgaan. Hierover werd o.a. in het gemeentelijke infomagazine De BEIblijver gecommuniceerd.

“Toen begin juli de communicatie vanuit de hogere overheden kwam dat men vanaf juli toch kermissen mocht organiseren, ging het lokaal bestuur terug aan het denken.”, vertelt burgemeester Jan Bekaert. “Alle puzzelstukjes werden samengelegd, er was overleg met de kermisreizigers en de betrokken diensten. We kunnen de kermis op een coronaveilige manier, conform de regelgeving organiseren. Dat doen we dan ook graag. Want dat is de voorwaarde: alles moet veilig kunnen verlopen.”, voegt Bekaert toe.

Al zal het geen traditionele kermis zijn. Schepen van kermissen, Magali Segers, verduidelijkt: “De kermissen mogen georganiseerd worden als ze kunnen voldoen aan de regels die ook gelden bij de organisatie van de markten. Dat betekent o.a. een afgebakend parcours met een in- en uitgang, voldoende handontsmetting, éénrichtingsverkeer,… Dat wil ook zeggen dat de attracties niet allemaal op de normale plek, op de markt, kunnen staan. We willen de Ichtegemse markt ook graag blijven inzetten als extra terrasruimte voor de lokale horeca. De gemeentelijke crisiscel maakte een ontwerpplan, dit werd voorgelegd aan de marktkramers en samen kwamen we tot een coronaveilige marktopstelling.

” Concreet gaat de Scapulierkermis in Ichtegem door op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli vanaf 17 uur en op zondag 29 juli vanaf 15 uur.

De Ichtegemse markt is voorbehouden als horecazone met extra terrasruimte en de voedingskramen die normaal op de kermis staan. De kermisattracties zelf staan opgesteld op het Dr. Bruwierplein (aan het gemeentehuis), in het stuk Engelstraat tussen het gemeentehuis en de markt en in het stuk Arthur Coussensstraat dat grenst aan de markt. “Zo is er zeker voldoende ruimte om de bezoekers een fijne kermisbeleving te bezorgen.”, weet Magali Segers.

Het lokaal bestuur benadrukt dat er, naast de kermisattracties, geen andere randactiviteiten zullen plaatsvinden.

“Elke kermisattractie kan je zeker veilig bezoeken, de reizigers houden zich aan alle individuele coronamaatregelen per kraam.”, besluit de schepen van kermissen.

Verkeersmaatregelen n.a.v. de kermis

Doordat de kermis niet uitsluitend op de markt staat, worden volgende verkeersmaatregelen ingevoerd tijdens het kermisweekend:

Verkeersvrij vanaf woensdag 15 juli om 13 uur tot en met maandag 20 juli om 7 uur:

Langs de Arthur Coussenstraat, vanaf de Engelstraat tot de markt (hoek De Somme) en langs het Dokter Bruwierplein, vanaf de Engelstraat tot de Josué Duponlaan.

Verkeersvrij tijdens de openingsuren van de kermis:

Langs de Engelstraat, vanaf de Koekelarestraat tot de Hugo Verrieststraat.

– Uitgezonderd plaatselijk verkeer tijdens de openingsuren van de kermis:

In de Hugo Verrieststraat, Engelstraat (vanaf de Keibergstraat tot de Hugo Verrieststraat) en in de Koekelarestraat (vanaf de Sint Bertinuslaan – rond punt – tot de Engelstraat).

– Wegomleiding en parkeerverbod

Vanuit en naar Koekelare is er een omleiding voorzien via de Sportlaan, Keibergstraat, Melkerijstraat en St. Bertinuslaan

Parkeerverbod op de markt en omgeving, alsook op het Dokter Bruwierplein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *