Samenwerking IGOS-gemeenten: intergemeentelijke sportaanbod

 

 

 

 

 

De leden van IGOS (intergemeentelijk overleg sportdiensten) staken op maandag 20 mei de hoofden bij elkaar tijdens de algemene vergadering.

Door IGOS is een er een interessante uitwisseling van kennis en ervaring tussen de sportdiensten van Damme, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Torhout. Er worden jaarlijks sporttechnische bijscholingen voor sportfunctionarissen gegeven over de gemeentegrenzen heen.
Verschillende IGOS-gemeenten organiseren vormingen of infoavonden voor inwoners of sportclubs van de deelnemende IGOS-gemeenten. Elke IGOS-gemeente betaalt een jaarlijks een klein financieel aandeel in de kosten en er is ook een jaarlijkse financiële ondersteuning door Sport Vlaanderen.

Jaarlijks worden er ook intergemeentelijke sportactiviteiten georganiseerd die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de deelnemende IGOS-gemeenten, dit jaar zijn dat:

⦁ Seniorensportdag in Beernem op maandag 3 juni
⦁ IGOS sportkriebels in Brugge op donderdag 4 juli
⦁ IGOS minivoetbaltornooi in Oostkamp op woensdag 9 oktober
⦁ Zwemmarathon in Brugge op vrijdag 8 november

“Door de intergemeentelijke samenwerking tussen de 6 IGOS-gemeenten, kunnen er een waaier aan gekende en nieuwe sporten aangeboden worden op het niveau van diverse doelgroepen binnen deze gemeenten. Zowel voor de kinderen, jeugd, volwassenen als senioren is er een sportaanbod voorzien. Door de organisatie van deze bovenlokale sportactiviteiten door de deelnemende gemeenten wordt expertise, ervaring en organisatie gebundeld, en dit komt automatisch ten goede van zoveel sporters binnen de deelnemende gemeenten. Als schepen van sport kan ik deze sportieve samenwerking alleen maar toejuichen en hopen dat deze samenwerking in de toekomst nog verder zal uitbreiden.”, zegt schepen van sport Rita Dewulf.

 

Meer info : Heidi Trio, diensthoofd Sport Torhout –  sport@torhout.be