Samenspel van beleid en burgerschap: Een blik op de komende Gemeenteraad in Ichtegem

De komende gemeenteraad staat in het teken van verantwoordelijkheid, toekomstvisie en het waarborgen van de levenskwaliteit van haar burgers. Ichtegem blijft een voorbeeld van dynamisch en responsief bestuur.

7 september 2023 – 19:00 uur – Gemeentehuis Ichtegem

Verantwoordelijkheid en verslaggeving

De gemeenteraad begint met het evalueren van haar eigen functioneren. Op de agenda staat de goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van 29 juni 2023. Als een zelfreflecterende entiteit erkent de raad het belang van transparantie naar haar burgers.

Noodzaak van aanpassing: Zefier cvba’s statutenhervorming

De aanstormende veranderingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vragen Zefier cvba om haar statuten aan te passen voor 1 januari 2024. De raad van bestuur heeft een wijzigingsvoorstel gedaan om Zefier te laten voortbestaan als een coöperatieve vennootschap. Een beslissende buitengewone algemene vergadering zal hierover beslissen op 19 december 2023.

Toekomst en financiën

De gemeenteraad zal ook de jaarrekening 2022 van de Projectvereniging Perspectief evalueren. Hieruit zal blijken hoe de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn aangewend. Bovendien overweegt men de verlenging van het projectverenigingsstatuut met zes jaar, een teken van vertrouwen en toewijding aan de gestelde doelen.

Verstevigen van het huisvestingsbeleid

IGS Woonpunt legt haar jaarverslag en jaarrekening 2022 voor, een blik op de huishouding en huisvestingsstrategieën binnen Ichtegem. De focus blijft liggen op het verbeteren van de levenskwaliteit van haar inwoners.

Burgerzaken en het moderne huwelijk

Dankzij recente wetgevende veranderingen kunnen gemeenteraden nu kiezen voor alternatieve huwelijkslocaties. Er wordt voorgesteld om buitenhuwelijken mogelijk te maken, wat een romantische en vernieuwende draai aan de huwelijksceremonie kan geven.

Veiligheid: een continue prioriteit

Het Algemeen Nood- en InterventiePlan voor Ichtegem zal worden besproken. Deze cruciale blauwdruk voor noodsituaties en dreigende crises is een hoeksteen voor het welzijn van de gemeenschap.

Technische overwegingen

Verdere technische beslissingen omvatten het vaststellen van een rooilijnplan en overwegen de verkoop van een kritiek perceel in Eernegem waar een vitale elektriciteitscabine staat. Deze cabine, die broodnodig een renovatie behoeft, vormt een cruciaal infrastructuurelement voor de gemeenschap.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be