Samen voor een veilig Hooglede: Een stap verder in mobiliteitsbeheer

De rustieke charme van een dorp, de vrolijke lach van kinderen op weg naar school, de serene rust van de vroege ochtend; het zijn taferelen die inwoners van Hooglede dierbaar zijn. Maar op 26 juni 2023 klonk in de gemeenteraad een unanieme roep om dit idyllische beeld niet alleen te bewaren, maar ook te beschermen tegen de dreiging van zwaar verkeer.

Verantwoordelijkheid en toewijding

Met de goedkeuring van het Charter Zwaar Verkeer die dag, toonde de gemeente niet enkel een toewijding aan leefbaarheid en bereikbaarheid, maar ook een diep verantwoordelijkheidsgevoel. Het streven: de dorpskern en schoolomgevingen verschonen van zwaar verkeer, vooral tijdens die cruciale schoolspitsmomenten wanneer de kleinste dorpsbewoners hun weg naar huis of school zoeken.

Een gedeelde visie op 18 september

Maar zoals elk ambitieus plan, vereist ook dit charter de handtekening van hen die het moeten uitvoeren. Daarom verzamelen op 18 september 2023 de hoofdrolspelers in deze mobiliteitsmissie zich in het Gemeentehuis van Hooglede. Bedrijfsleiders van gemeentelijke ondernemingen, leden van het schepencollege, schooldirecties, politie, gemeenteraadsleden en leden van de verkeerscommissie; allen tekenen zij voor een gezamenlijke toekomstvisie. En welk moment is toepasselijker dan de week van de mobiliteit om deze mijlpaal te markeren?

Belangrijke gegevens voor de betrokkenen

Iedereen die vragen heeft of meer wil weten over deze belangrijke stap in de toekomst van Hooglede kan contact opnemen met:

Voor wie het wenst, de ceremonie vindt plaats op: Maandag 18 september 2023 om 17u in de raadszaal van het Gemeentehuis Hooglede.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be