Rioleringswerken Brugsebaan (N32) in LICHTERVELDE beginnen op maandag 6 juli

Op maandag 6 juli start Aquafin rioleringswerken in de Brugsebaan in Lichtervelde. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van deze werken gebruik om de Brugsebaan tussen de Ringlaan en de Industrieweg herin te richten. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind 2021.

Aquafin legt in de Brugsebaan, tussen de Ringlaan en de Industrieweg, een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater van ruim 40 woningen, dat nu nog ongezuiverd in de grachten loopt, wordt in een vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Kortemark. Daar wordt het gezuiverde water geloosd in de Handzamevaart.

Tegelijk zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de herinrichting van het deel van de Brugsebaan waar de rioleringswerken worden uitgevoerd. De bestaande rotonde met de Ringlaan wordt vervangen door een verkeersveilig kruispunt met driekleurige verkeerslichten. Verder wordt ook het kruispunt met de Kortemarkstraat veiliger gemaakt. Ook hier komen driekleurige verkeerslichten. 

Vanaf maandag 6 juli 2020 start aannemer Penninck uit Roeselare met de rioleringswerken in de Industrielaan, naast de gewestweg. Ook de onderdoorpersing onder het spoor wordt dan uitgevoerd. Deze werken zullen de hele zomer duren.

Verder start in deze periode ook de aanleg van het bufferbekken naast de Brugsebaan. Doorgaand verkeer op de gewestweg blijft dan nog mogelijk. We verwachten dat de werken aan de gewestweg zelf in oktober 2020 zullen aanvangen. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd om de hinder te beperken.

Op woensdag 26 augustus is een infomoment gepland waarop de riolerings- en wegeniswerken meer in detail worden voorgesteld aan de buurtbewoners. Zij vinden alle informatie op www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22663A.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *