Revisie van penale boetes: Verdere stappen en uitdagingen

Een kritische blik op de financiële inzet

De Staat balanceert op een strak koord, zowel financieel als in termen van geloofwaardigheid, wanneer het gaat om de uitvoering van penale boetes. Het Rekenhof ondernam in 2019 voor de vierde maal een poging om een inzicht te krijgen in hoe deze boetes worden nageleefd, naar aanleiding van aanbevelingen van audits die teruggaan tot 2014.

Hoop in de schaduw van stagnatie

Hoewel er sindsdien verbeteringen zijn waargenomen, met name binnen de FOD Financiën, schitteren nog steeds enkele hardnekkige uitdagingen. De onuitgevoerde vervangende straffen blijven bijvoorbeeld een doorn in het oog. Een recente evaluatie door het Rekenhof in mei 2023 toont aan dat van de twintig aanbevelingen die in 2019 werden geformuleerd, slechts een klein deel volledig is gerealiseerd.

De lange stilte van het Overlegorgaan

Het Rekenhof merkte op dat het Overlegorgaan, een entiteit opgericht in 2014 om deze boetes effectiever te maken, al meer dan twee jaar niet meer bijeen was gekomen. Pas onlangs, naar aanleiding van het Rekenhof’s onderzoek, werd een vergadering georganiseerd.

Technologische groei, maar nog niet genoeg

De samenwerking tussen de FOD Justitie en FOD Financiën om gegevens automatisch over te dragen maakt enige vooruitgang, maar deze vooruitgang lijkt soms meer een druppel op een hete plaat. Cruciale IT-systemen van beide afdelingen communiceren nog steeds niet optimaal, wat leidt tot hiaten in de uitvoering en opvolging van vonnissen.

Een nieuwe horizon in zicht?

Ondanks deze tegenslagen heeft de beleidscel van de minister van Justitie onlangs een ambitieus actieplan voorgesteld aan het Rekenhof. Dit plan belooft niet alleen een digitale revolutie, maar ook een efficiëntere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de relevante entiteiten.

Toekomst van vervangende straffen

Het Rekenhof benadrukt dat er nog steeds onzekerheid bestaat over vervangende straffen. Er wordt overwogen om deze af te schaffen, een voorstel dat momenteel onder de loep ligt.

Een lange weg te gaan

Inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven en er zijn stappen vooruit gezet, met name binnen de FOD Financiën. Echter, er is nog een berg werk te verzetten om de uitvoering van penale boetes naar een niveau van volledige efficiëntie en transparantie te tillen.

Voor verdere informatie, raadpleeg het volledige verslag op www.rekenhof.be of neem contact op met Karl Hendrickx, Cel Federale Publicaties op +32 2 551 89 90.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.