Relatieve kalmte: meer geluk dan wijsheid?

Andy Vermaut, als EU Climate Pact Ambassador, bekritiseert het waterbeheer in (West)-Vlaanderen. Hij benadrukt de noodzaak van effectievere maatregelen, waaronder adequaat baggeren van de IJzer, het realiseren van extra bufferbekkens en beter onderhoud van grachten en beken. Deze acties zijn essentieel om het risico op overstromingen te verminderen. Andy Vermaut roept op tot urgente verbeteringen om de veiligheid en het welzijn van de inwoners van (West)-Vlaanderen te waarborgen.

De recente wateroverlast in West-Vlaanderen roept vragen op over de effectiviteit van de provinciale maatregelen. Hoewel de gouverneur het provinciaal algemeen nood- en interventieplan activeerde, lijkt het succes eerder te danken aan gunstige weersveranderingen dan aan strategische beslissingen. De hulpdiensten van de Westhoek ervoeren een onverwacht rustige nacht te midden van de crisis. Dit roept kritische vragen op over de noodzaak van beter voorbereid zijn op dergelijke noodsituaties, ongeacht de weersomstandigheden.

Waterstanden en alertheid
De dalende waterstanden in Roesbrugge en Stavele bieden enige verlichting, maar de situatie blijft gespannen. De overschreden alarmdrempels in Fintele en de Blankaartvijver werpen een licht op de noodzaak van efficiëntere en snellere maatregelen bij dreigende overstromingen.

Verbetering van respons en samenwerking noodzakelijk
Deze situatie benadrukt de noodzaak van een herziening van het huidige noodplan en de reactieprotocollen. Een betere coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten is cruciaal voor een effectieve aanpak van toekomstige noodsituaties.

Als EU Climate Pact Ambassador benadrukt Andy Vermaut de dringende noodzaak van meer aandacht voor de waterbeheersing in West-Vlaanderen. Een kernprobleem dat Andy Vermaut aan de kaak stelt, is de ontoereikende baggerwerken aan de IJzer. Door onvoldoende uitbaggering kan de rivier niet efficiënt genoeg het overtollige water afvoeren, wat bijdraagt aan de verhoogde risico’s op overstromingen.

Tekortschietende inspanningen

Daarnaast wijst Andy Vermaut op de tekortschietende inspanningen om nog heel wat extra bufferbekkens te creëren in de regio. Deze bekkens zijn cruciaal om het overtollige water op te vangen en te controleren, waardoor de druk op de waterwegen vermindert tijdens periodes van hevige neerslag. Dit water kunnen we achteraf ook gebruiken bij de drogere periodes die er misschien terug kunnen aankomen. Het hetgeen we teveel van water hebben in de herfst en in de winter, kan in de lente en de zomer soms extra van pas komen,” benadrukt EU Climate Pact Ambassador Andy Vermaut, zelf woonachtig in Diksmuide.

Dringende actie nodig voor het verbeteren van het waterbeheer

Andy Vermaut bekritiseert ook het onvoldoende onderhoud van grachten en beken in de provincie. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud is essentieel om de waterafvoer en -opvang te optimaliseren en wateroverlast te beperken. Het gebrek hieraan heeft geleid tot verstoppingen en inefficiënte waterafvoer, wat bijdraagt aan de waterproblematiek in West-Vlaanderen.

Als EU Climate Pact Ambassador roept Andy Vermaut op tot dringende actie en verbeteringen in het waterbeheer, wat essentieel is in het licht van klimaatverandering en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden. Hij benadrukt dat preventieve maatregelen, zoals het baggeren van rivieren, het creëren van nog veel meer extra buffercapaciteit en het onderhouden van waterwegen, van cruciaal belang zijn om de gevolgen van overstromingen te minimaliseren en de veiligheid van de inwoners van West-Vlaanderen te waarborgen.

Informatiebronnen voor hulp en updates
Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven actief voor niet-levensbedreigende hulpvragen. Bel voor urgente situaties naar 112. Voor officiële updates:

  • Twitter: @crisisWVL, @provinciewvl
  • Facebook: Noodplanning West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen
  • Website: Wateroverlast IJzerbekken, Brandweer Westhoek, www.west-vlaanderen.be/crisiswvl

( Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be )