RAMP OP DE NOORDZEE: Giftige Emissiepluimen Verwoesten Kustgezondheid! Het Belgische Superwapen Springt In De Bres!

Duistere Wolken Boven De Belgische Noordzee

Brussel, 26 juli 2023 – Onder leiding van Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, Vincent Van Quickenborne, staat België op de voorgrond in de strijd tegen een onzichtbare en giftige dreiging. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) heeft zijn krachten gebundeld om een dodelijke vijand aan te pakken: de monsterlijke emissiepluimen van schepen op de Noordzee, geladen met verstikkende concentraties zwavel, stikstof en koolstofdioxide.

De Sluipmoordenaars Van De Zee

Jaarlijks passeren ongeveer 200.000 schepen het Belgische deel van de Noordzee, elk daarvan een potentieel Trojaans paard dat de lucht vult met giftige deeltjes die ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, variërend van ademhalingsproblemen tot vroegtijdig overlijden.

De scheepvaart is verantwoordelijk voor een angstaanjagende 2,5% van de wereldwijde uitstoot van vervuilende stoffen, waardoor de lucht in kustgebieden zwaar vervuild raakt en de gezondheid van de burgers ernstig in gevaar komt.

SEMPAS: De Spectrale Wachter Van De Noordzee

Om deze dreigende crisis het hoofd te bieden, hebben de helden bij BIRA hun krachten gebundeld om het SEMPAS-systeem te ontwikkelen, een uiterst geavanceerde, ruimtevaartwaardige optische technologie die de onzichtbare dreiging kan detecteren.

Eenmaal volledig operationeel, zal het SEMPAS-systeem de concentraties van deze dodelijke stoffen binnen een straal van ongeveer 5km rond het meetinstrument kunnen vaststellen. Het is in wezen de scherpe neus van de natie, waakzaam over de schepen die de Noordzee bevaren en voortdurend op zoek naar tekenen van buitensporige vervuiling.

België: Pionier In De Strijd Tegen Klimaatverandering

Minister Van Quickenborne heeft zijn vastberadenheid getoond om deze dringende milieucrisis aan te pakken en de scheepvaartindustrie naar netto nuluitstoot van broeikasgassen te brengen tegen 2050.

Met het innovatieve SEMPAS-systeem kunnen binnenkort 24 uur per dag, 7 dagen per week controles worden uitgevoerd op schepen die naar onze havens varen. Dit bewijst nogmaals dat België voorop loopt in de strijd tegen de klimaatverandering.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )