Provincie West-Vlaanderen activeert noodplan tegen wateroverlast

Dit artikel beschrijft de activering van het provinciale algemene nood- en interventieplan in West-Vlaanderen als reactie op extreme wateroverlast. De situatie vereist intensieve maatregelen, waaronder de distributie van zandzakken en de inzet van hulpdiensten. De regio wordt geconfronteerd met verkeersproblemen en overstromingen, terwijl burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan de bestrijding van de crisis.

Intensieve neerslag vereist directe actie

In de provincie West-Vlaanderen, geteisterd door ongekende regenval, werd het provinciale algemene nood- en interventieplan in werking gesteld. Deze beslissing volgde op de plotselinge toename van wateroverlast door de hevige neerslagzone die over de regio trok. Vooral het zuiden van de provincie, met gebieden als Ieper, Zonnebeke en Merkem, kreeg het zwaar te verduren.

Ongekende overstromingen en verkeersproblemen

De extreme regenval veroorzaakte acute problemen. Veel straten moesten worden afgesloten, omleidingen werden ingesteld, en de vraag naar zandzakken steeg explosief. Burgers kunnen deze zandzakken aanvragen via www.1722.be, waar ze door de brandweer en technische diensten worden geleverd.

Burgerhulp en voorzorgsmaatregelen

De provincie is dankbaar voor de vele hulpaanbiedingen van burgers, maar roept op om binnen de eigen omgeving te helpen zonder onnodige risico’s te nemen. Een specifieke zorg betreft de rioleringen, die extra belast worden door vallende bladeren en verstoppingen veroorzaken. Burgers worden opgeroepen om te helpen met het vrijhouden van rioolputjes.

Huidige situatie en toekomstige verwachtingen

De situatie blijft precair. Hoewel de onmiddellijke impact op de zwaar getroffen Westhoek-regio meevalt, wordt verdere wateroverlast verwacht. De hulpdiensten en waterbeheerders blijven op verhoogde staat van paraatheid en zetten in op maximale waterafvoer richting zee.

In Ieper leidde de zware regenval tot wateroverlast in woningen, maar evacuaties zijn tot nu toe niet nodig geweest. De aanhoudende noodsituatie eist zijn tol van zowel getroffen bewoners als hulpverleners. Er wordt van elke droge periode gebruikgemaakt om het waterpeil te verlagen, maar verdere regenval wordt voorspeld.

Communicatie en hulpbronnen

Het e-loket www.1722.be en het nummer 1722 blijven actief voor alle niet-dringende hulpvragen. Voor levensbedreigende situaties wordt geadviseerd om 112 te bellen. Daarnaast blijft de straatverlichting in de hele provincie aan om de veiligheid te waarborgen.

Voor meer officiële informatie:

  • Twitter: @crisisWVL, @provinciewvl
  • Facebook: noodplanning West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen
  • Website: Wateroverlast – IJzerbekken – Brandweer Westhoek – www.west-vlaanderen.be/crisiswvl

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )