Provincie legt nieuw fietspad aan langs Kortemarkstraat in Ichtegem


Op donderdag 21 april heeft de provincieraad van West-Vlaanderen het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat in Ichtegem goedgekeurd.

Geplande werken
De Kortemarkstraat in Ichtegem zorgt voor een verbinding met de kern van Kortemark. De Ichtegemstraat in Kortemark, het verlengde van de Kortemarkstraat, beschikt al over een fietspad. Het nieuwe stuk fietspad is voorzien op het grondgebied van Ichtegem. Het gaat om de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in asfalt over een lengte van 1,5 km.

Voor de aanleg van het fietspad worden 12 bomen gerooid en 50 nieuwe zomereiken aangeplant. Er komen ook groenvoorzieningen en een nieuwe gracht.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 659.233 euro, inclusief btw, voor de rekening van het provinciebestuur.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. De start van de werken is voorzien voor najaar 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *