Project 8600: Een nieuwe wind in Diksmuide?

Claude Vindevogel heeft met ‘Project 8600’ een nieuw hoofdstuk voor de stad Diksmuide ingeluid. Dit project biedt een platform voor samenwerking en participatie, en streeft ernaar de gemeenschap samen te brengen om de toekomst van de stad en haar dorpen vorm te geven.”Project 8600″ markeert een nieuw tijdperk voor Diksmuide, met nadruk op sociale en economische innovatie. De beweging, gestart door de Open Vld afdeling, streeft naar een interactieve gemeenschap met een sterke economische, culturele en sociale structuur, gedragen door een actief participerende bevolking.

7 november 2023, 19:30-21:00uur Diksmuide

Claude Vindevogel lanceert vernieuwend politiek initiatief

In het kloppende hart van Diksmuide, met name het Bourgondisch Schild waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten en waar je al eens een lekkere “picon” kan drinken, heeft Claude Vindevogel ‘Project 8600’ ten doop gehouden. Dit initiatief, dat zich nestelt binnen de kaders van progressieve politieke vernieuwing, zet een ambitieuze stap richting een inclusieve toekomst voor de stad en haar omliggende dorpen.

‘Project 8600’: Een symbiose van naam en doelstelling

Met zorgvuldige overweging en een duidelijk oog voor de toekomst heeft Claude Vindevogel gekozen voor een naam die resonantie vindt binnen elke laag van de gemeenschap. ‘Project 8600’ staat voor meer dan een politiek platform; het staat voor een collectieve beweging waarin elke inwoner een aandeel heeft. Het benadrukt een gezamenlijke betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en het realiseren van visies.

Een logo dat dialoog en keuzevrijheid uitbeeldt

Het innovatief ontworpen logo van ‘Project 8600’ visualiseert de essentiële principes van de beweging. De roodgekleurde ‘0’ staat symbool voor de stem die iedereen heeft, zelfs na de afschaffing van de stemplicht. Tegelijkertijd symboliseert de pen het collectieve auteurschap van de burgers aan het verhaal van hun gemeente.

De roep om partners in de politieke creatie

Claude Vindevogel en ‘Project 8600’ nodigen de inwoners van Diksmuide uit om actief bij te dragen aan de toekomstige koers van de gemeente. Iedereen krijgt de kans om als medeauteur op te treden, hetzij als gesprekspartner, hetzij als lid of kandidaat voor de partij. ‘Project 8600’ is een open podium waar iedereen een geluid kan laten horen, een visie kan delen en daarmee direct invloed heeft op het gemeenschappelijke lot.

Diksmuide omarmt vernieuwing met lancering “Project 8600”

Het is een gedenkwaardige dag voor het sociale en economische landschap van Diksmuide. Onder de noemer “Project 8600” wordt een beweging in het leven geroepen die de toekomst van de stad wil herschrijven. Met een ongeëvenaarde zin voor innovatie en gemeenschapszin stelt deze nieuwe speler zich ten doel om van Diksmuide een modelstad op zowel sociaal als ondernemend vlak te maken.

Een nieuwe visie voor Diksmuide

In de schaduw van het Bourgondisch Schild heeft de Open Vld afdeling van Diksmuide een ambitieus initiatief ontplooid. De focus ligt op een reeks strategische en sociale initiatieven die Diksmuide op de kaart moeten zetten als een dynamische en levenskrachtige gemeenschap. De speerpunten omvatten een substantiële economische impuls, een verrijkte centrumervaring, en een verhoogde verkeersveiligheid die zelfs de meest landelijke dorpskernen niet uitsluit.

Voorzitter Claude Vindevogel schetst een toekomst waarin cultuur een prominentere plaats inneemt, met meer kunst in de openbare ruimte en initiatieven zoals een boter- en kaasbelevingscentrum. Het project streeft ook naar betere parkeeroplossingen ter bevordering van lokale handel en intensievere ondersteuning voor kwetsbare groepen zoals kinderen en zorgbehoevenden.

Een architectuur met durf

De transformatie van Diksmuide gaat verder dan sociaal beleid en raakt ook aan de architecturale aspiraties van de stad. Het project propageert het realiseren van uitdagende bouwprojecten die de bezoeker zullen verbazen, terwijl de historische waarde van het stadshart wordt gekoesterd.

Dialoog als beleidsinstrument

Participatie staat hoog op de agenda van “Project 8600”. In de aanloop naar verkiezingen wordt een directe lijn met de inwoners beoogd door middel van bevragingen en ontmoetingen. Het gaat om een grondig democratisch proces, waarbij de input van de bevolking en ondernemers directe invloed heeft op het politieke programma.

Naar een inclusieve gemeenteraad

Het project voorziet een vernieuwde werking van de gemeenteraad als overlegplatform, waarbij elk raadslid actief deelneemt aan het besluitvormingsproces. Een jaarlijks event zal de ondernemingen van Diksmuide in het zonnetje zetten, als dank voor hun bijdrage aan de welvaart van de stad.

Een nieuw mediakanaal voor Diksmuide

Communicatie wordt verzekerd via het eigen mediakanaal Diksmuide-TV en een actieve aanwezigheid op sociale media. Deze moderne communicatiestrategie zal bijdragen aan de totstandkoming van een definitief programma in samenspraak met de lokale gemeenschap.

Meer info bij Claude Vindevogel, Voorzitter Project 8600, Tel. 0476/60.10.69

www.facebook.com/project8600voorU

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be