Politie- en inspectiediensten controleren 14 horecazaken

Op vrijdagavond 17 mei 2024 voerden politiezone Vlas en verschillende inspectiediensten een uitgebreide controle uit bij 14 horecazaken in Kortrijk, Kuurne en Marke. Drie zaken voldeden aan alle voorschriften, maar in de overige elf werden diverse overtredingen vastgesteld, variërend van hygiëneproblemen tot administratieve onregelmatigheden.

Een avond van grondige controles

Op vrijdagavond 17 mei 2024 voerde de politiezone Vlas, in samenwerking met diverse inspectiediensten, een uitgebreide controle uit bij 14 horecazaken. Deze acties vonden plaats in Kortrijk (12 zaken), Kuurne (1 zaak) en Marke (1 zaak). De gecontroleerde zaken varieerden van pitazaken en cafés tot nachtwinkels en grill-snackbars.

Multidisciplinaire aanpak

De controle werd uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit inspecteurs van de FOD Financiën, Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De coördinatie was in handen van de politiezone Vlas, met specifieke leiding door een hoofdinspecteur in opleiding.

Resultaten van de controles

Hoewel om commerciële redenen de details van de zaken die in orde waren niet worden vrijgegeven, geven de algemene resultaten een duidelijk beeld van de situatie. Drie horecazaken voldeden volledig aan alle wettelijke voorschriften. Echter, in de overige elf zaken werden meer dan twintig overtredingen vastgesteld en geverbaliseerd.

Hygiënische en administratieve tekortkomingen

Een snackbar werd door het FAVV gesloten vanwege onhygiënische omstandigheden. Ook was er onduidelijkheid over het type uitbating. Bij een andere eetgelegenheid werd een koelkast met inhoud in beslag genomen, en zal een afvalverwerkingsbedrijf deze ophalen.

Zeven zaken hadden inbreuken met betrekking tot de witte kassa, BTW-ontvangstbewijzen of de registratie van daginkomsten. Verder werden zes overtredingen vastgesteld op het gebied van hygiëne, bewaringstemperaturen en houdbaarheidsdata van etenswaren. In negen gevallen werd vastgesteld dat er onregelmatigheden waren met betrekking tot de tewerkstelling van medewerkers.

Een duidelijke boodschap

“We willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk maken dat alle vormen van malafide of onhygiënische horeca-uitbating in onze politiezone niet getolereerd en kordaat aangepakt worden,” verklaarde een woordvoerder van de politiezone Vlas. “De uitbaters weten inmiddels dat onze politie- en inspectiediensten meerdere keren per jaar controleren. Uit de vaststellingen blijkt dat dit jammer genoeg ook nodig is.”

Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be