Paul Van Tigchelt treedt aan: Nieuw elan in de strijd tegen georganiseerde misdaad

Paul Van Tigchelt, voormalig adjunct-directeur Justitie, is de nieuwe minister van Justitie en vicepremier voor Open Vld. Tijdens een recente presentatie in Diksmuide benadrukte hij de urgentie van de strijd tegen georganiseerde misdaad, het gebruik van technologie in misdaadbestrijding en de noodzaak van internationale samenwerking.

Opkomst van een expert

Paul Van Tigchelt, voorheen de rechterhand op het kabinet van Justitie onder Vincent Van Quickenborne (Open Vld), is opgestaan als de nieuwe minister van Justitie. Het vertrek van Van Quickenborne op vrijdagavond heeft de weg vrijgemaakt voor deze benoeming. Daarbij draagt Van Tigchelt nu ook de titel van vicepremier voor Open Vld.

Een heldere visie in Diksmuide

Op 26 april jongstleden, in Ten Paterhove in Diksmuide, deelde Paul Van Tigchelt zijn doordringende inzichten over de strijd tegen georganiseerde misdaad. Westnieuws.be was getuige van deze verhelderende presentatie.

Een onvermoeibare strijd tegen misdaad

Tijdens zijn toespraak in Diksmuide onderstreepte Van Tigchelt de onvermijdelijke noodzaak om met vastberadenheid de georganiseerde criminaliteit het hoofd te bieden. Hij gebruikte het voorbeeld van Antwerpen, waar misdaadsyndicaten in de veronderstelling waren dat hun gecodeerde communicatie buiten het bereik van de wet zou blijven. Echter, de lokale politie slaagde erin dit beveiligde netwerk te doorbreken, wat resulteerde in talloze arrestaties.

Bovendien vestigde hij de aandacht op de Nederlandse invloed binnen de Belgische drugshandel. Hij wees erop dat veel van de opgepakte verdachten uit Nederland komen, maar benadrukte dat het probleem verder gaat, met grote spelers in de drugswereld die zich schuilhouden in landen als Dubai en Turkije.

Paul Van Tigchelt onderstreepte de noodzaak van internationale samenwerking en het gebruik van geavanceerde technologieën. Als voorbeeld noemde hij een tekstanalyse software, een product van een spin-off van de Universiteit van Antwerpen. Deze technologie kan een cruciale rol spelen bij het opsporen van criminele netwerken.

Aanpak van de georganiseerde misdaad

Hij sloot zijn betoog af door te pleiten voor een gezamenlijke aanpak van de georganiseerde misdaad, met als ultiem doel een samenleving waar geweld en angst geen ruimte hebben.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be