Paul Van Tigchelt: De nieuwe wachter van Justitie

Paul Van Tigchelt, de nieuwe minister van Justitie, benadrukte het belang van samenwerking, vertrouwen en digitalisering binnen de justitiële sector tijdens zijn presentatie in Diksmuide. Hij ziet een toekomst waarin technologie en menselijkheid naadloos samenkomen voor een efficiënter en rechtvaardiger juridisch systeem.

Van adjunct naar minister

Na het onverwachte vertrek van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdagavond, heeft de politieke arena een nieuwe wending genomen. Paul Van Tigchelt, eerder de rechterhand van Van Quickenborne, treedt nu naar voren als de nieuwe minister van Justitie. Deze benoeming gaat niet onopgemerkt voorbij, want Van Tigchelt wordt eveneens vicepremier voor Open Vld.

De essentie van samenwerking

26 april, Ten Paterhove in Diksmuide – Terwijl de avond viel en de zaal zich vulde, deelde Paul Van Tigchelt zijn visie en expertise over Justitie. Met passie sprak hij over het belang van samenwerking, vertrouwen en de noodzaak om bruggen te bouwen tussen ambtenaren, gemeentes en andere stakeholders. Zijn mantra: een hechte gemeenschap bouwen waarin iedereen elkaar kent en respecteert.

Een wereld in verandering

De dynamische wereld van justitie was het middelpunt van zijn betoog. Hij belichtte de diverse facetten van Justitie, van burgerlijke zaken tot ernstige misdrijven. Een specifiek geval van een Iraanse gedetineerde, die onder de radar van Iran opereerde, werd door Van Tigchelt gebruikt om de complexiteit van internationale relaties en de uitdagingen van justitie te illustreren.

Digitale evolutie: een noodzaak

Een van de kernpunten was de noodzaak van digitalisering binnen de Belgische justitie. Van Tigchelt onderstreepte dat België een achterstand heeft en dat eerdere pogingen tot digitalisering vaak hebben gefaald. Zijn oplossing? Een pragmatische benadering, waarbij we voortbouwen op wat er al is en stapsgewijs verbeteringen doorvoeren.

De menselijke kant

Naast technologie stond ook de mens centraal in zijn betoog. Empathie en menselijkheid zijn volgens Van Tigchelt essentieel. Slachtoffers moeten de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen, zodat ze niet verdwaald raken in een complex juridisch systeem.

Een blik op de toekomst

In een wereld die steeds complexer wordt, is het cruciaal dat de justitiële sector zich blijft aanpassen en evolueren. Paul Van Tigchelt zet zich in voor een efficiëntere en menselijkere justitie, waarbij digitalisering en empathie hand in hand gaan.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be