Kermiswind waait weer door Oostende

De Oktoberfoor in Oostende biedt vanaf 6 oktober een breed scala aan attracties en activiteiten voor jong en oud. Van bijzondere ontmoetingen op de openingsdag tot een Halloween-special en een prikkelarme dag, de kermis belooft een onvergetelijke ervaring te zijn.

Winterhulp in Oostende: Een warm gebaar in koude tijden

Het Clean Team van Stad Oostende staat ook deze winter klaar om hulpbehoevenden te assisteren bij het ruimen van sneeuw. Ouderen en anderen die aan de criteria voldoen, kunnen zich aanmelden voor deze waardevolle dienst. Samen maken we Oostende veilig en zorgen we voor elkaar tijdens de wintermaanden.

Tragisch incident in de Koningstraat

Ongeluk in de Koningstraat Deze morgen vond er een tragisch incident plaats in de Koningstraat in Oostende. De details zijn op dit moment nog niet volledig bekend, maar de autoriteiten zijn bezig met een grondig onderzoek. Mentale welzijn in de kijker Gebeurtenissen zoals deze vestigen de aandacht op het belang van mentaal welzijn in onze […]

Verleden en heden: wandelend door het Rozendaalpad

Op 15 oktober organiseert Ichtegem een begeleide wandeltocht rond het Rozendaalpad als onderdeel van de Dag van de Trage Weg. Deze wandeling biedt zowel jong als oud een kans om te genieten van het historische heide- en boslandschap en de rijke geschiedenis van het gebied te ontdekken. De wandeling begint om 10 uur en deelname is gratis, maar inschrijven vooraf is vereist.

Investering in tijdcapsules van West-Vlaanderen

Vlaanderen heeft in 2022 en 2023 een bedrag van 334.500 euro gereserveerd voor de restauratie van West-Vlaamse molens. Brecht Warnez benadrukt het belang van deze molens als cultureel erfgoed en dringt aan op tijdige restauratie en voldoende investering.

Plopsa Zet Duurzame Stappen: 5.000 Nieuwe Zonnepanelen

Plopsa heeft haar toewijding aan duurzaamheid bevestigd met de installatie van 5.000 nieuwe zonnepanelen op parkeerterrein 3 en 5 van Plopsaland De Panne. Dit initiatief, onder het label ‘Plopsa For Nature’, versterkt de zelfvoorziening van de locatie en draagt bij aan de doelstellingen van de gemeente De Panne om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Plopsa gelooft in de kracht van collectieve verantwoordelijkheid en zet zich in voor een groenere toekomst.

Kashmir ontrafeld: Andy Vermauts lezing op vraag van Rotary Houtland in De Bietemolen

Op 28 september 2023, in De Bietemolen te Lichtervelde, nam EU Climate Pact Ambassador, mensenrechtenverdediger en journalist Andy Vermaut Rotary Houtland mee op een reis naar het verre Kashmir. Door middel van levendige beschrijvingen, historische feiten en een vleugje West-Vlaamse humor, kregen de luisteraars een inkijkje in de complexiteit van deze beeldschone regio. Met een mix van historische feiten, actuele gebeurtenissen en culturele inzichten schilderde hij een levendig en diepgaand beeld van deze fascinerende regio. Hij trok daarbij ook verrassende parallellen met de charme van West-Vlaanderen. Het was zeer zeker een must-see voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldzaken!

De evolutie van fiscale wetten in België

Op 29 september 2023 keurde de Federale Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond diverse fiscale bepalingen, onder leiding van minister van Financiën Vincent van Peteghem. Dit omvat wijzigingen in diverse fiscale domeinen en wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Wetgevingsgolven in de strijd tegen veeziekten

De Federale Ministerraad van 29 september 2023 heeft, onder leiding van minister David Clarinval, besloten de wetgeving rond de bestrijding van enzoötische runderleucose en brucellose te actualiseren. Deze beslissing is genomen in het licht van verouderde nationale decreten en recente Europese verordeningen.