Oude begraafplaats in Torhout zoekt nieuwe naam Breng je stem uit!

Het Lokaal Bestuur Torhout is volop bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie rond de oude begraafplaats in de Bruggestraat. Stap één in de toekomstvisie: een nieuwe naam voor de oude begraafplaats. Om de nieuwe naam te bepalen, doet het lokaal bestuur graag een beroep op de inwoners van Torhout. Breng je stem uit en kies zelf de nieuwe naam!

Het lokaal bestuur weerhield vier mogelijke namen voor de oude begraafplaats: Mokepark, Noordster, Calvariepark en Het Oud Kerkhof.

“Met dank aan de deelraad erfgoed, die deze vier namen heeft aangereikt”, verduidelijkt schepen van cultuur en erfgoed Lieselotte Denolf.

Elk van deze namen heeft een duidelijke link met de locatie, functie of historiek van de oude begraafplaats.

Mokepark
Deze naam verwijst naar de familie Moke die met heel wat historische figuren nauw verbonden was met Torhout.
Het begon bij Jan Moke, de eerste baljuw van de stad Torhout. Hij stierf in 1655. Zijn nakomelingen waren heel vaak ook baljuw of griffier van de stad.
De nieuwe begraafplaats kwam er (uiteindelijk) in 1833 onder het burgemeesterschap van Louis-Benoit Moke, de eerste burgemeester van Torhout na de Belgische Onafhankelijkheid. Het was ook voor hem dat in 1850 de eerste concessie op de begraafplaats werd aangevraagd.
Het terrein voor de begraafplaats werd gekocht van Anne-Therese Moke-Coutteau, weduwe van Pieter-Joris Moke.
Een andere bekende naam in relatie tot de omgeving van de begraafplaats is die van Marie Moke. Zij startte in de tweede helft van de 18de eeuw met onderwijs voor meisjes in Torhout. Enerzijds een armenschool of ‘spinneschool’ (cfr. Spinneschoolstraat), anderzijds een kostschool. De nieuwbouw van het Sivi werd om die reden ook al naar haar genoemd.
Ook VKSJ Torhout (gevestigd naast de begraafplaats, maar gesticht in de Spinneschool) heeft zijn naam omgevormd tot KSA Marie Mo.
Tot slot wil de naam Mokepark ook hulde brengen aan Marie Félicité Denise Moke/Marie Pleyel (1811-1875). Toen ze werd geboren in Parijs was haar grootvader stadsgriffier van Torhout. Marie zou zelf één van de beste pianistes van haar tijd worden, geloofd door onder meer Frédéric Chopin en Franz Liszt. Ze was enige tijd verloofd met Hector Berlioz, maar trouwde uiteindelijk met pianobouwer Camille Pleyel.
Noordster
Dit is de naam van de herberg die aan de overkant van de hoofdingang van het kerkhof lag in het begin van de Sint-Jozefstraat op de hoek met de Bruggestraat. Dit is ook de plaats waar wellicht de grafdelver woonde.
De herberg is vermoedelijk verdwenen rond 1868-1869, samen met de ‘Cleynen molen’ of ‘Bruneels molen’, die er achter stond en plaats moest ruimen voor de uitbreiding van de normaalschool.
Calvariepark
Deze naam verwijst naar de Calvarie(berg) op de begraafplaats. Oorspronkelijk lag die centraal, later (tussen 1993-1885) werd de Calvarieberg verplaatst naar het toenmalige uiteinde van de begraafplaats.
De calvarie gaat, samen met de omhaging, terug op de eisen voor de inrichting van een begraafplaats volgens de Napoleontische wetten.
Het Oud Kerkhof
De naam van de begraafplaats zoals nu in de volksmond wordt gebruikt.


Breng zelf je stem uit
Bepaal zelf de nieuwe naam van de oude begraafplaats. Stemmen kan van vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 31 juli via www.torhout.be/nieuwe-naam-oude-begraafplaats.
Begin oktober wordt de nieuwe naam officieel bekend gemaakt tijdens eenspeciaal weekend.
“Na de opmaak van een beheerplan, het aanleggen van een uitgebreide databank met daarin een gedetailleerde beschrijving van alle grafzerken, de goedkeuring van het hergebruik van grafzerken en het invoeren van een peter- en meterschap en het omvormen van de oude begraafplaats tot een parkbegraafplaats is de keuze van een nieuwe naam voor onze oude begraafplaats opnieuw een stap in de opwaardering van deze serene plaats. Een plaats waar erfgoed, natuur en respect voor onze voorouders hand in hand gaan”, vertelt schepen van begraafplaatsen Elsie Desmet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *