Optimalisatie van voertuiginspectie en ecoscores: Wat verandert er?

De Vlaamse regering heeft diverse initiatieven genomen ter optimalisatie van diverse sectoren zoals voertuiginspectie, taxisector ecoscores, en opleidingsverloven. Hierbij wordt steeds de balans gezocht tussen efficiëntie, klanttevredenheid en duurzaamheid.

Verfijning in de voertuigkeuring

De Vlaamse Regering, onder leiding van Vlaams minister Lydia Peeters, heeft besluiten genomen om de technische keuring van voertuigen verder te optimaliseren. Deze veranderingen richten zich op verbetering van klanttevredenheid en de efficiëntie van de keuringsinstellingen, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. Een opvallende wijziging is het tijdelijk schrappen van extra kosten voor te late aanmeldingen binnen de eerste maand.

Ecoscore taxisector krijgt een update

In het kader van de voortdurende milieu-inspanningen is er besloten de criteria in het taxibesluit, dat vanaf 1 januari 2025 geldt, bij te stellen. Analyse door VITO heeft uitgewezen dat er verschillen in vergroening zijn tussen de voertuigtypes. Met name minibussen blijken achter te lopen op de gestelde doelen. Daarom worden de ecoscores hiervoor aangepast.

Uitbreiding digitale DAB+ frequenties

Dankzij het DAB+-zendmastenakkoord, geïntroduceerd door Vlaams minister Benjamin Dalle, zal er een uitbreiding komen van het gebruik van frequenties over de gemeenschapsgrenzen heen. Dit biedt zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap de kans om hun digitale bereik te vergroten.

Herziening vergoedingssysteem voor VDAB-cursisten

Er komt een belangrijke wijziging in de regeling omtrent verplaatsingsvergoedingen voor VDAB-cursisten en Wijk-werkers. Deze verandering zal resulteren in een verhoogde kilometervergoeding.

Investering in walstroominfrastructuur

Het REPowerEU plan, een initiatief om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen en de klimaatcrisis aan te pakken, gaat de basis vormen voor toekenning van subsidies aan havenbedrijven voor walstroominfrastructuur. De achterliggende gedachte is het verminderen van uitstoot door schepen in de haven.

Lancering van de leerjob

Onder het bewind van Vlaams minister Jo Brouns wordt een nieuw instrument geïntroduceerd: de leerjob. Het is een traject waarbij jongeren competenties kunnen verwerven in een beroepskwalificatie via een EVC-assessment.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be