Openbaar onderzoek Ventilustraject gestart: een cruciale beslissing voor de toekomst van West-Vlaanderen

Het openbaar onderzoek is begonnen over het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. Dit plan bepaalt waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal lopen, die de elektriciteit van windmolens op zee aan land zal brengen en naar het binnenland zal transporteren.

Een cruciale beslissing

Het traject van Ventilus loopt doorheen West-Vlaanderen, van Zeebrugge tot Ingelmunster. Het is een controversiële kwestie, met zowel voor- als tegenstanders.

Voor- en tegenstanders

Voorstanders van Ventilus benadrukken de noodzaak van de hoogspanningslijn om de energietransitie te realiseren. Ze wijzen erop dat windenergie op zee een belangrijke bron van hernieuwbare energie is, maar dat de stroom van deze windmolens ook naar het binnenland moet worden getransporteerd.

Tegenstanders van Ventilus vrezen voor de impact van de hoogspanningslijn op de gezondheid en het milieu. Ze wijzen op mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan elektromagnetische straling, en ze zijn bezorgd over de impact van de lijn op het landschap en op de natuur.

De impact van de hoogspanningslijn

Het openbaar onderzoek biedt iedereen de kans om zijn mening te geven over het Ventilustraject. De reacties van het publiek zullen worden bekeken en beoordeeld door het planteam van de Vlaamse overheid. De regering zal vervolgens beslissen of het plan wordt aangepast of definitief wordt goedgekeurd.

Het is een cruciale beslissing voor de toekomst van West-Vlaanderen. De hoogspanningslijn Ventilus zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de regio.

https://www.vlaanderen.be/gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-ventilus

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )