Oostende zet zeilen bij met vernieuwend ZeeBONK-initiatief

ZeeBONK staat voor een nieuwe golf van mogelijkheden voor Oostende en haar omgeving, met een duidelijke blik op vooruitgang en duurzaamheid. Dit initiatief onderstreept de verbondenheid met het maritieme leven en de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de ecologische en economische ontwikkeling van de kust.

Oostende, 2 april 2024 – Met de lancering van het ZeeBONK-programma slaat Oostende, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de Europese Unie, een nieuwe weg in ter ondersteuning van de lokale economie langs de kust. Dit initiatief, goed voor een fonds van 2,2 miljoen euro beschikbaar tot 2029, opent deuren voor kleinschalige ondernemingen, verenigingen en instellingen in de regio met een focus op de versterking van de visserijsector en het bevorderen van duurzame aquacultuur.

Een impuls voor lokale initiatieven

ZeeBONK nodigt een breed spectrum aan organisaties uit om deel te nemen en bij te dragen aan de verrijking van de kustgemeenschappen. Het programma belicht de noodzaak voor projecten die niet alleen de lokale ondernemingen versterken maar ook bijdragen aan het behoud van het maritieme erfgoed, educatieve projecten, culturele initiatieven en het minimaliseren van de milieu-impact.

De rol van Oostende in het project

Als kloppend hart van dit initiatief speelt Oostende een cruciale rol in het aanmoedigen van het indienen van voorstellen die de visserij en aquacultuur naar een hoger niveau tillen. De eerste oproep voor projecten, open tot 23 mei 2024, markeert het begin van een periode vol kansen voor innovatie en duurzame ontwikkeling aan de Belgische kust.

Vooruitkijken

Met ZeeBONK zet Oostende een stap vooruit naar een duurzamere toekomst, waar economische groei en milieubewustzijn samengaan. Dit programma symboliseert de vastberadenheid om de rijke tradities van de kust te bewaren, terwijl er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen die de hele regio ten goede komen.

Deelname en verdere informatie

Geïnteresseerden worden aangemoedigd om de officiële website te bezoeken voor meer details over het ZeeBONK-programma en de procedure voor het indienen van projectvoorstellen. Samen kan er gewerkt worden aan een bloeiende, veerkrachtige kustlijn die klaar is voor de uitdagingen en kansen van morgen.

Initiatieven die de visserij of aquacultuur versterken, maken kans op een ondersteuning. De eerste oproepronde voor projecten loopt tot en met 23 mei 2024. Stad Oostende werkt mee aan het project en stimuleert het indienen van projectvoorstellen.

Meer info op www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/streekhuizen/streekhuis-kust/zeebonk

Auteurs van de tekst: Andy Vermaut (+32499357495) en Serge Jansen (+32468334833) van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be Foto Nick Decombel.