Oostende zet schouders onder strijd tegen lachgas

Het verhaal van Oostende en zijn strijd tegen lachgas is een verhaal van preventie, bewustwording en handhaving. Met een proactieve stedelijke verordening, educatieve programma’s en de steun van recente federale wetgeving, streeft de stad ernaar om een veilige en gezonde omgeving voor al haar inwoners te waarborgen.

Oostende, 1 april 2024

In het sfeervolle Oostende is een zorgwekkende trend aan het licht gekomen. De stad, bekend om zijn gastvrijheid en bruisende leven, wordt geconfronteerd met een toename in het gebruik van lachgas, een verschijnsel dat risico’s met zich meebrengt die verder reiken dan een kortstondige roes.

Voortrekkersrol in beleidsaanpak

Reeds in september 2022 stelde Oostende zich op als pionier door een stedelijke verordening in te voeren tegen het oneigenlijk gebruik en de handel in lachgas. Deze maatregel, die vooruitliep op federale wetgeving, is een getuigenis van de vastberadenheid van de stad om haar burgers te beschermen. De cijfers spreken boekdelen: met 20 politie-interventies en 33 GAS-vaststellingen in 2023 alleen al, toont Oostende dat het ernst is in de strijd tegen deze zorgwekkende trend.

De risico’s ontmaskerd

Ondanks zijn onschuldig klinkende naam, houdt lachgas gevaren in die niet genegeerd kunnen worden. De fysieke schade varieert van bevriezingswonden tot permanente schade aan het centrale zenuwstelsel, terwijl de impact op de verkeersveiligheid niet te onderschatten valt. De stad ziet ook de ecologische voetafdruk van dit fenomeen, met lachgaspatronen die als nieuw zwerfvuil opduiken in de openbare ruimte.

Bewustmaking en interventie

Oostende heeft niet enkel ingezet op regelgeving en handhaving. In samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er initiatieven ontplooid zoals de ‘piekuurtjes’, webinars die eerste hulp bieden aan eerstelijnswerkers die geconfronteerd worden met lachgasgebruikers. Deze aanpak toont aan dat voorlichting en preventie hand in hand gaan met handhaving.

Burgemeester Bart Tommelein benadrukt de betrokkenheid van de stad bij de gezondheid van haar burgers en de rol die de recente federale wetgeving speelt in het verstevigen van de lokale inspanningen. De stad staat klaar om de jongeren die verstrikt raken in het gebruik van lachgas te begeleiden naar de juiste hulpverlening.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be