Oostende zet schijnwerpers op fraudebestrijding met nieuwe cel

De fraudecel van Oostende, actief sinds 2022, richt zich op het bestrijden van misbruik van overheidsmiddelen. Met een focus op zowel interne als externe meldingen, heeft de cel al concrete resultaten geboekt in de aanpak van fraudegevallen in de gemeente.

Oostende, 29 november 2023 – In een tijd waarin openbare middelen met zorg moeten worden beheerd, heeft Stad Oostende een belangrijke stap gezet in de strijd tegen misbruik van deze middelen. De recent opgerichte fraudecel, een initiatief uniek in zijn soort in West-Vlaanderen, belichaamt deze inspanningen.

Een proactieve aanpak tegen misbruik

Deze interne cel functioneert als een centraal meldpunt voor medewerkers die vermoedens van fraude binnen de stedelijke diensten waarnemen. De cel behandelt ook meldingen van inwoners, binnengekomen via het O-punt. Dit systeem waarborgt dat elke klacht nauwgezet wordt onderzocht.

In cijfers: de impact van de fraudecel

In 2023 heeft de fraudecel tien meldingen ontvangen, waarvan zeven ontvankelijk waren. Deze dossiers omvatten onder meer domiciliefraude en onterechte leefloonuitkeringen. Twee recente zaken zijn nog in behandeling, terwijl in drie gevallen al actie is ondernomen. Dit toont aan dat de stad niet alleen alert is, maar ook doortastend optreedt bij geconstateerde fraude.

Samenwerking en resultaten

De resultaten van de fraudecel zijn merkbaar. In samenwerking met de dienst Burgerzaken en wijkpolitie worden concrete stappen ondernomen tegen fraudeurs. Dit leidt tot correcties zoals het ambtshalve inschrijven van personen of het intrekken van financiële steun. Deze maatregelen dienen als een preventief signaal aan potentiële fraudeurs.

Een duidelijk standpunt van de stad

Burgemeester Bart Tommelein benadrukt het belang van deze cel: “Wie steun nodig heeft, kan op ons rekenen, maar misbruik van overheidsmiddelen wordt niet getolereerd.” Deze uitspraak weerspiegelt de toewijding van de stad om een evenwichtig en rechtvaardig systeem van steunverlening te handhaven.

Een stap voorwaarts in verantwoordelijkheid en integriteit

De oprichting van de fraudecel in Oostende is een voorbeeld van hoe lokale overheden proactief kunnen optreden tegen misbruik van publieke middelen, terwijl ze tegelijkertijd ondersteuning bieden aan degenen die het echt nodig hebben.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )