Oostende zet koers naar een seniorenvriendelijke toekomst

Het Ouderenbehoefteonderzoek in Oostende heeft belangrijke inzichten opgeleverd over de levensomstandigheden en behoeften van de lokale senioren. De resultaten belichten een diversiteit in woonwensen, mobiliteitsbehoeften, financiële uitdagingen en sociale netwerken. Deze bevindingen zullen richting geven aan het toekomstige seniorenbeleid van de stad, met een focus op het verbeteren van de levenskwaliteit voor deze belangrijke demografische groep.

23 november 2023, Oostende

Oostende peilt naar seniorenwelzijn

In de dynamische stad Oostende heeft onlangs een grootschalig onderzoek plaatsgevonden met als doel de levensomstandigheden van senioren grondig in kaart te brengen. Dit initiatief, genaamd ‘Ouderenbehoefteonderzoek’, is een samenwerkingsverband tussen de stad, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Hogeschool Gent. De bevindingen uit dit onderzoek zullen als basis dienen voor de stedelijke beleidsontwikkelingen voor de komende jaren.

Veldonderzoek: Senioren aan het woord

Een representatieve groep van 670 zestigplussers, variërend in leeftijd van 60 tot 103 jaar, hebben deelgenomen aan een gedetailleerde vragenlijst. De thema’s variëren van wonen, welzijn, en gezondheid tot mobiliteit en vrije tijd. Deze benadering zorgt voor een authentiek en veelzijdig beeld van de behoeften en wensen van Oostendse senioren.

Diverse leefwerelden: elk district uniek

Een interessante bevinding uit het onderzoek is de diversiteit in behoeften tussen verschillende wijken. Zo onderscheiden de senioren in het centrum van Oostende zich duidelijk in hun noden van die in bijvoorbeeld Zandvoorde.

Thuis is waar het hart ligt

Een overweldigende meerderheid van de senioren (93%) woont nog zelfstandig, met een aanzienlijk deel in appartementen. Ondanks een algemene tevredenheid met hun woonsituatie, wordt het gebrek aan buurtwinkels, bank- en postkantoren als een significant gemis ervaren.

Mobiliteit als pijler van zelfstandigheid

In Oostende, een stad waar de meeste afstanden gemakkelijk te voet of per fiets afgelegd kunnen worden, speelt mobiliteit een cruciale rol in het behoud van zelfstandigheid onder senioren. De elektrische fiets wint daarbij aan populariteit.

Economische veerkracht en zelfredzaamheid

De Oostendse senioren tonen een groei in zowel opleidingsniveau als inkomen. Dit weerspiegelt hun toegenomen zelfredzaamheid, vooral in administratieve taken. Echter, de stijgende kosten van levensonderhoud blijven een uitdaging.

Sociale steun: Familie als fundament

Familie speelt een belangrijke rol in het leven van de Oostendse senioren. Kinderen, partners en kleinkinderen zijn de voornaamste bronnen van ondersteuning.

Uitdaging: Het tegengaan van eenzaamheid

Eenzaamheid onder senioren vormt een significante uitdaging. Ondanks een actieve deelname aan verenigingsleven en vrijwilligerswerk, blijft het bouwen aan een sterk sociaal netwerk essentieel.

Toekomstperspectief: Samen bouwen aan een seniorenvriendelijk Oostende

De stad Oostende, in samenwerking met de Senioren Advies Raad, streeft ernaar het seniorenbeleid verder te ontwikkelen. Dit onderzoek vormt een startpunt voor een inclusieve, seniorenvriendelijke gemeenschap.

Bevraging is een startpunt 

De toegelichte cijfers geven een eerste inkijk in het vele cijfermateriaal dat we nu nog verder zullen analyseren. We gaan nu verder aan de slag met de verzamelde gegevens van het Ouderenbehoefteonderzoek en zetten bijkomende stappen richting een seniorenvriendelijke stad. We zullen daarom het seniorenbeleid, samen met de Senioren Advies Raad Oostende en senioren zelf, nog verder verfijnen en de dienstverlening, maar ook het aanbod naar ouderen beter laten aansluiten bij hun noden, zegt schepen van Seniorenbeleid Natacha Waldmann tot slot.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )