Oostende zet in op verbinding met baanbrekend actieplan

Het actieplan tegen polarisatie in Oostende omvat een brede reeks initiatieven gericht op het verhogen van bewustzijn, weerbaarheid tegen fake news, en het bevorderen van sociale cohesie. Met de steun van de Vlaamse overheid en een focus op zowel offline als online verbinding, onderstreept Oostende haar leidende rol in het creëren van een harmonieuze samenleving.

In Oostende, een stad die bekend staat om haar dynamische karakter en innoverende initiatieven, is een nieuw actieplan gelanceerd om polarisatie, desinformatie en haatspraak doeltreffend aan te pakken. Het plan, dat zowel de wijken als de digitale wereld omvat, is bedoeld om inwoners te wapenen tegen de valkuilen van fake news en de traditionele scheidslijnen in denken te doorbreken. Met deze stap bevestigt Oostende haar rol als pionier in het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan van extremisme.

Een samenleving in verandering

De globale tendens van toenemende polarisatie is ook in Oostende een punt van zorg. De stad heeft zich ten doel gesteld de dialoog en het onderling begrip tussen haar inwoners te versterken. Burgemeester Bart Tommelein benadrukt het belang van lokale besturen in deze strijd: “We zijn de eerstelijnscontacten voor onze burgers en hebben bijgevolg een cruciale rol in het identificeren en counteren van polarisatie.”

Een veelzijdige aanpak

Het actieplan omvat een reeks innovatieve maatregelen. Zo worden er sessies in secundaire scholen georganiseerd om jongeren kritisch te leren denken en dialoogvaardigheden aan te scherpen. Daarnaast zijn er trainingen gepland voor inwoners om effectief om te gaan met discriminatie en haatspraak. Ook wordt ingezet op voorlichting over hoe online informatie kritisch te benaderen en complottheorieën te herkennen.

Een van de meest vooruitstrevende elementen van het plan is het gebruik van artificiële intelligentie om polarisatie en haatspraak op sociale media op te sporen. Dit onderstreept het streven van Oostende om zowel offline als online een omgeving van respect en verdraagzaamheid te cultiveren.

Subsidie en samenwerking

Dit ambitieuze project wordt ondersteund door een subsidie van 25.000 euro van het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende stadsdiensten, de lokale politie en partnerorganisaties zoals Groep Intro en CAW.

Aftrap met inzichten van filosoof Ruben Mersch

Het actieplan krijgt een vliegende start met een lezing van Ruben Mersch, gerenommeerd filosoof en auteur, gericht op professionals uit het onderwijs. Mersch, bekend om zijn kritische blik op menselijk denken en maatschappelijke trends, zal dieper ingaan op de oorzaken van polarisatie en manieren om deze te overstijgen.

Vooruitblik

Met dit actieplan zet Oostende een significante stap voorwaarts in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Door in te zetten op bewustwording, dialoog en technologische innovaties, toont de stad haar vastberadenheid om een inclusieve, verdraagzame gemeenschap te bouwen.

Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be