Oostende: wachter van haar stadsbeeld

Oostende intensiveert haar beleid tegen leegstand en verkrotting, met nieuwe belastingtarieven voor langdurige leegstand. Hoewel er een strenge aanpak wordt gehanteerd, staat de stad open voor samenwerking met pandeigenaren om gezamenlijk oplossingen te vinden.

Actief tegen verloedering

In een tijd waarin verstedelijking toeneemt, maakt Oostende een daadkrachtige keuze: de stad stelt zich teweer tegen de kwaal van langdurige leegstand en verkrotting. Deze week zullen er diverse aanslagbiljetten de deur uitgaan, een direct gevolg van de verhoogde tarieven voor panden die al langer dan vijf jaar op de leegstandsinventaris prijken. Deze rigoureuze belastingverhoging is ingevoerd als instrument in de aanpak van deze stedelijke problematiek.

Menselijke benadering met een doel

Oostende hanteert al jaren een beleid gericht op het tegengaan van leegstand en verkrotting. Gedurende de huidige legislatuur is de inzet voortgezet, al zijn er wel enkele aanpassingen gemaakt. Zo krijgen eigenaren nu automatisch een jaar de tijd om een gepaste oplossing te vinden voor hun pand, zonder dat zij verplicht zijn een specifiek bedrag aan renovaties te spenderen. Tijdens dit jaar, en zelfs daarna, kunnen er additionele vrijstellingen worden aangevraagd.

Verhoogde druk voor verandering

Toch zijn er binnen de stadsgrenzen hardnekkige pijnpunten. Er zijn panden die tot wel 17 jaar onbeheerd en verlaten zijn. De stad voelt zich soms met de handen gebonden, vooral wanneer eigenaren jaarlijks hun belasting betalen zonder verder actie te ondernemen. Vandaar de beslissing om, na vijf jaar leegstand, de belasting drastisch te verhogen door het tarief te vervijfvoudigen.

Samenwerking boven sanctie

Het mag dan misschien klinken alsof de stad Oostende hardvochtig te werk gaat, de ware intentie is samenwerking. Er wordt erkend dat niet elke situatie eenvoudig is en dat er wellicht uitdagingen zijn die vertraging veroorzaken bij het opknappen van een pand. Daarom is er een beroepsmogelijkheid met een hoorzitting voorzien. Het advies luidt: negeer het aanslagbiljet niet. Neem in plaats daarvan contact op met de stad. Samenwerking is immers de sleutel tot een aantrekkelijker, aangenamer en veiliger Oostende.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be