Oostende versterkt haar erfgoedbeleid

Oostende besluit haar erfgoedbeleid te intensiveren door de oprichting van een Erfgoedcel. Deze cel streeft naar erkenning als onroerend erfgoedgemeente en zorgt voor een uitgebreide zorg voor het rijke erfgoed van de stad.

19 augustus 2023, 15:00 uur – Oostende, Stad aan Zee

Grootschalige uitbreiding in erfgoedzorg

Oostende, bekend om haar rijke geschiedenis, neemt een ambitieuze stap voorwaarts. De stad besluit een Erfgoedcel op te richten, waarmee ze haar verplichtingen naar het behoud van lokaal erfgoed serieus neemt. De Vlaamse Regering heeft met haar visienota voor Lokaal Onroerend Erfgoedbeleid lokale overheden gestimuleerd een persoonlijk stempel te drukken op hun erfgoedbeleid. Oostende heeft deze kans met beide handen aangegrepen.

Binnen de directie Omgeving zal de Erfgoedcel haar thuisbasis vinden. Het huidige team, dat barst van kennis, visie en passie, zal in omvang toenemen. Hierdoor wordt het erfgoedbeleid niet alleen gestroomlijnd, maar krijgt het ook een prominentere rol in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Streven naar de erkenning als erfgoedgemeente

De onlangs opgerichte Erfgoedcel heeft als een van haar prioriteiten het verwerven van een erkenning als onroerend erfgoedgemeente. Dit zou Oostende in staat stellen om een robuuster beleid te voeren, gesteund door in-house expertise. Tevens zal er een directe communicatielijn zijn met het Agentschap Onroerend erfgoed.

“Om aan de gestelde criteria te voldoen, is een eigen erfgoeddienst noodzakelijk. Met de oprichting van de Erfgoedcel treden we in de voetsporen van steden zoals Gent, Mechelen en Kortrijk. We zien het als onze plicht om waakzaam te zijn over het erfgoed van Oostende,” licht schepen van Erfgoed Kurt Claeys toe.

Een nieuw tijdperk voor erfgoed in Oostende

Met de komst van de Erfgoedcel komt er een einde aan de taken van commissie A.be, die sinds 2009 verantwoordelijk was voor bepaalde erfgoeddossiers. Daarnaast zijn de middelen om aanvragen gerelateerd aan onroerend erfgoed te evalueren sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

Schepen Kurt Claeys benadrukt het belang van erfgoed: “Ons erfgoed is het levende bewijs van een stad die door de eeuwen heen heeft gegroeid. Het behouden van deze verhalen is van essentieel belang voor toekomstige generaties.”

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be