Oostende pakt overlast van hondenpoep aan met innovatieve beloningsactie

De nieuwe beloningsactie van Oostende voor hondenbezitters die hondenpoep opruimen, onderstreept de voortdurende inspanningen van de stad om openbare ruimtes schoon en gastvrij te houden. Door verantwoordelijkheid te nemen en positief gedrag te belonen, werkt Oostende aan een nettere toekomst.

Oostende, 1 april 2024

De strijd tegen het achterlaten van hondenpoep op openbare plaatsen heeft in Oostende een creatieve wending genomen. De stad, die streeft naar een zuivere en aangename leefomgeving voor al haar inwoners, lanceert een nieuwe actie gericht op het bevorderen van verantwoordelijk gedrag onder hondenbezitters.

Een stap verder in de netheidscampagne

Als onderdeel van haar onophoudelijke inzet om de publieke ruimtes schoon te houden, gaat Oostende nu hondenbezitters die hun deel bijdragen actief belonen. Dit initiatief komt bovenop de bestaande maatregelen tegen sluikstorten, waar ook het niet opruimen van hondenpoep onder valt. Hoewel velen hun verantwoordelijkheid reeds nemen door de uitwerpselen van hun honden op te ruimen, wil de stad met deze actie een extra stimulans bieden om dit gedrag verder te bevorderen.

Beloningen als dank voor netheid

In de komende maanden zullen gemeenschapswachten en gemeentelijke handhavers extra aandacht besteden aan het gedrag van hondenbezitters. Diegenen die betrapt worden op het opruimen van de poep van hun hond, kunnen binnenkort een hondenpoepzakhouder verwachten als blijk van waardering. Deze zakjes, bestemd voor een specifieke afvalverwerking, benadrukken de boodschap dat netheid ieders verantwoordelijkheid is en dat zelfs kleine daden van zorg voor onze omgeving een groot verschil maken.

Maatregelen en communicatie voor een schone stad

De stad Oostende heeft reeds een reeks acties ondernomen tegen het onzorgvuldig omgaan met hondenpoep, waaronder het plaatsen van hondenpoepbuizen en het voeren van communicatiecampagnes gericht op bewustwording. Met de slogan ‘t is weer proper’ worden inwoners en bezoekers aangemoedigd om bij te dragen aan het schoonhouden van de stad, een inspanning die nu al bijna vier jaar loopt en verschillende thema’s rond netheid belicht.

Blijvende aandacht voor een net Oostende

Zowel burgemeester Bart Tommelein als schepen Maxim Donck benadrukken het belang van een schone stad en de collectieve verantwoordelijkheid om overlast door hondenpoep te verminderen. Met een mix van beloningen voor positief gedrag en sancties voor nalatigheid, toont Oostende haar toewijding aan het creëren van een nette, leefbare stad voor iedereen.

Auteurs tekst: Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be