Oostende opent baanbrekend ‘Veilig Huis’ in de voortdurende strijd tegen “intrafamiliaal” geweld

Het artikel beschrijft de opening van een ‘Veilig Huis’ in Oostende en Kortrijk, een belangrijke stap in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Dit initiatief brengt verschillende professionals samen onder één dak om slachtoffers beter te ondersteunen. Het is een onderdeel van een groter netwerk van Veilige Huizen in Vlaanderen, dat de nadruk legt op samenwerking en multidisciplinaire aanpak.

Oostende, 25 november 2023 – In een baanbrekende stap om intrafamiliaal geweld aan te pakken, opent Oostende een ‘Veilig Huis’. Dit initiatief, een primeur in Noord-West-Vlaanderen, is een resultaat van vijf jaar intensieve ketenaanpak en samenwerking tussen verschillende instanties. Het Veilig Huis zal professionals uit diverse sectoren onder één dak samenbrengen, om slachtoffers van intrafamiliaal geweld nog beter te kunnen ondersteunen.

Een prioriteit voor Oostende

De stad Oostende heeft de strijd tegen intrafamiliaal geweld hoog op de agenda staan. Een recent goedgekeurd actieplan en de samenwerking tussen politie, justitie, hulpverleningsdiensten zoals het CAW, Opgroeien, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en lokale besturen, gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, culmineren nu in de opening van dit Veilig Huis.

Een multidisciplinaire aanpak

Het Veilig Huis in Oostende is meer dan een fysieke locatie; het is een symbool van een gecoördineerde, multidisciplinaire aanpak. Politieagenten, parketcriminologen, hulpverleners, casusregisseurs, psychologen en kinderpsychologen zullen hier samenwerken om effectieve oplossingen te bieden aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Burgemeester Bart Tommelein benadrukt het belang van deze samenwerking en de positieve impact die het kan hebben op het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen.

Een groeiend netwerk van Veilige Huizen

Met de opening van het Veilig Huis in Oostende komt het totaal aantal van dergelijke centra in Vlaanderen op negen. Dit onderstreept de Vlaamse inzet om intrafamiliaal geweld aan te pakken. Vlaams minister van Justitie en Veiligheid Zuhal Demir spreekt over het belang van bereikbaarheid, expertise en efficiënte samenwerking als cruciale elementen in de strijd tegen gezinsgeweld.

Investeringen en toekomstplannen

De succesvolle aanpak van de huidige Veilige Huizen heeft geleid tot verdere investeringen. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits kondigt een extra investering van 3,75 miljoen euro aan voor de verdere uitbouw van deze centra. Deze investeringen zijn essentieel voor het voortzetten van de effectieve samenwerking tussen lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening.

Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen intrafamiliaal geweld in Vlaanderen. Met de opening van vijf nieuwe ‘Veilige Huizen’ wordt een significante stap gezet in de ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met deze problematiek. Dit initiatief brengt het totaal op negen Veilige Huizen in Vlaanderen, een netwerk dat zich inzet om een veilige haven te bieden aan slachtoffers van gezinsgeweld.

Een persoonlijke drijfveer

Deze ontwikkeling is bijzonder betekenisvol voor Vlaams minister Zuhal Demir, die in haar jeugd indirect in aanraking kwam met intrafamiliaal geweld. Als kind van Koerdisch-Turkse gastarbeiders werd zij vaak ingezet als tolk in situaties van gezinsgeweld. Deze ervaringen hebben een diepe indruk op haar achtergelaten en vormen nu de drijfveer achter haar inzet voor de Veilige Huizen.

Een veilige plek voor slachtoffers en daders

De Veilige Huizen bieden niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan daders van gezinsgeweld. Het doel is om een omgeving te creëren waarin beide partijen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dit initiatief erkent dat geweld binnen gezinnen een complex probleem is, waarbij zowel slachtoffers als daders baat hebben bij professionele begeleiding.

Een oproep tot actie

Minister Demir benadrukt het belang van gemeenschapsbetrokkenheid bij het aanpakken van intrafamiliaal geweld. Ze moedigt burgers aan om gevallen van geweld te melden en verzekert dat deze serieus genomen zullen worden door de autoriteiten. Haar persoonlijke betrokkenheid en vastberadenheid om verandering teweeg te brengen, weerspiegelen een nieuwe aanpak in de omgang met deze delicate kwestie.

Vlaanderen neemt leiding in Europa met opening van nieuwe ‘Veilige Huizen’

Vandaag is een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van Vlaanderen. Met de opening van vijf nieuwe ‘Veilige Huizen’ neemt de regio een voortrekkersrol in Europa op het gebied van de aanpak van intrafamiliaal geweld. Deze nieuwe centra verhogen het totaal in Vlaanderen naar negen, waarmee een veilige en vertrouwelijke omgeving wordt geboden aan slachtoffers die hulp en ondersteuning zoeken.

Een dag van hoop en vooruitgang

Deze belangrijke stap werd gemarkeerd door de aanwezigheid van verschillende ministers, waaronder Hilde Crevits, die de eer had de huizen in Oostende en Kortrijk te openen. De opening van deze centra symboliseert niet alleen een fysieke uitbreiding van hulpbronnen, maar ook een vernieuwde toewijding aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen.

Een blik op de toekomst

De uitdagingen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld zijn groot, maar de vastberadenheid en professionaliteit van de betrokkenen geven hoop. De ‘Veilige Huizen’ zijn meer dan alleen fysieke locaties; ze zijn bakens van hoop en centra van expertise, waar slachtoffers niet alleen onderdak vinden, maar ook toegang tot gespecialiseerde hulp en ondersteuning.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be