Oostende gaat de confrontatie aan met gezinsarmoede

Vrijdag 1 september 2023, 11:28 CEST, Stadhuis Oostende, Oostende

De prachtige kuststad Oostende, dikwijls bezongen en bejubeld om haar majestueuze zeezicht, herbergt een diepere problematiek die het stadsbestuur met beide handen aanpakt. Hoewel de golven rustgevend tegen de kustlijn kabbelen, worstelt de stad met een groeiende onrust: gezinsarmoede.

De cijfers spreken

Oostende telt tussen de 11.700 en 16.000 inwoners die onder de armoedegrens leven, een cijfer dat jammer genoeg boven het Vlaams gemiddelde piekt. Het aantal gezinnen met kinderen die met deze harde realiteit worden geconfronteerd, klinkt als een sombere echo van deze cijfers. Doch, het stadsbestuur is vastberaden om deze grijze wolk te verdrijven en zonneschijn te brengen in het leven van haar burgers.

Ambitie om te veranderen

Reeds bij het aanvangen van deze legislatuur heeft Oostende een stoutmoedige stap gezet met de lancering van een doortastend armoedebestrijdingsplan. Dit initiatief wordt nu extra gekruid dankzij de steun van de federale overheid. Een forse subsidie van 636.000 euro maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van een ‘Maandelijks Aanvullende Financiële Steun’ (MAFS) voor die gezinnen die het het hardst nodig hebben: zij met jonge kinderen die dagelijks de uitdagingen van armoede trotseren.

Een pad naar een menswaardig leven

In 2019 heeft Oostende, met hernieuwde vastberadenheid, het armoedebestrijdingsplan geïntroduceerd. Centraal hierin staat de droom om de kwaliteit van leven van elke inwoner te verbeteren. Het introduceren van de REMI-tool was hierin een essentiële stap. Deze tool, die fungeert als een kompas, geeft een helder beeld van wat iemand of een gezin nodig heeft om waardig te leven. Het helpt bij het bepalen welke uitgaven essentieel zijn en welke financiële steun mensen nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Grootschalige samenwerking

De federale overheid heeft de REMI-tool herkend als een waardevol instrument en heeft besloten dit beschikbaar te stellen voor elk OCMW. Schepen van Welzijn, Natacha Waldmann, licht toe: “Dankzij onze eerdere inspanningen kunnen we nu verder gaan dan vele andere steden. Dit stelt ons in staat om diepgaand onderzoek te doen naar de invloed van inkomen op de algemene welzijnsituatie van gezinnen.”

Welzijn is van belang

Armoede gaat verder dan louter een gebrek aan financiële middelen. Aspecten als huisvesting, gezondheid, opleiding en werkgelegenheid vormen een complex web dat de welzijnsstatus van een gezin bepaalt. Het stadsbestuur van Oostende begrijpt dit en benadert de problematiek holistisch. Door het inkomen aan te pakken, kan de aandacht worden verschoven naar andere cruciale domeinen zoals opleiding en gezondheidszorg.

Toekomst in zicht

Burgemeester Bart Tommelein benadrukt dat het initiatief is gericht op duurzaamheid. “Het is essentieel dat we niet alleen op korte termijn steun bieden. Door ouders te activeren en te integreren in duurzame werkgelegenheid, planten we zaden voor een vruchtbare toekomst.”

Schepen Waldmann voegt hieraan toe: “Deze proeftuin, hoewel tijdelijk, is een cruciale stap in onze voortdurende missie om armoede te bestrijden.”

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *