Oostende bewijst effectiviteit van verplichte gemeenschapsdienst

Stad Oostende demonstreert de effectiviteit van verplichte gemeenschapsdienst met drie succesvolle deelnemers. Dit programma, gericht op langdurig werkzoekenden, biedt hen kansen binnen diverse stedelijke diensten en wordt ondersteund door een sterk mentoringsysteem.

Oostende, 3 december 2023 – Stad Oostende

In een tijd waarin de verplichte gemeenschapsdienst in Vlaanderen een veelbesproken onderwerp is, toont Stad Oostende aan dat een goed georganiseerd programma daadwerkelijk het verschil kan maken. Van de vijf deelnemers aan het programma in heel Vlaanderen, zijn er drie succesvol tewerkgesteld in Oostende, een bemoedigend resultaat dat de potentie van het programma onderstreept.

Een stap vooruit in sociale integratie

De Vlaamse regering introduceerde vorige zomer het systeem van verplichte gemeenschapsdienst, gericht op personen die langer dan twee jaar zonder werk zitten en een uitkering ontvangen. Oostende heeft deze kans aangegrepen om diverse mogelijkheden te bieden binnen diensten zoals openbaar domein, ontmoetingscentra, sport, centrale keuken, bibliotheek en ouderenzorg.

Drie deelnemers, drie succesverhalen

De drie deelnemers in Oostende hebben elk hun eigen succesverhaal. De eerste persoon biedt administratieve ondersteuning en helpt burgers met ICT-vragen. De tweede, met een achtergrond in wegenbouw, is actief in de dienst openbaar domein en draagt bij aan het herstel van voetpaden. De derde, met ervaring in boekhouding, ondersteunt administratief en helpt bij telefonische permanentie in een sociale organisatie. Deze succesverhalen zijn mede mogelijk gemaakt door een sterk ondersteuningssysteem, waarbij individuele mentoren zowel de deelnemers als elkaar begeleiden.

Een model voor Vlaanderen

Terwijl het programma in de rest van Vlaanderen nog op gang moet komen, bewijst Oostende dat met de juiste organisatie en ondersteuning, gemeenschapsdienst een effectief middel kan zijn om arbeidskansen voor langdurig werkzoekenden te vergroten. De aanmelding van kandidaten in Oostende verloopt via het project ‘Groeien en Leren op de Werkvloer’ (GLOW), een initiatief waarbij de VDAB samenwerkt met diverse partners, waaronder de stad en Perspectief.

Een voorbeeld van succesvolle sociale integratie

Deze positieve ontwikkeling in Oostende dient als een inspirerend voorbeeld voor andere steden en gemeenten. Het toont aan dat, met de juiste aanpak en ondersteuning, verplichte gemeenschapsdienst een waardevolle stap kan zijn naar een meer inclusieve samenleving.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be