Niet gecategoriseerd

Ook Uw mening telt !

Provincie bevraagt bevolking over PRUP ‘Toeristische ontsluitingsweg’ (Middelkerke)

De Provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Middelkerke, een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor een toeristische ontsluitingsweg in Middelkerke. De Provincie wil Middelkerke via een toeristische ontsluitingsweg beter verbinden met de E40 om zo het toeristisch verkeer uit de Spermaliestraat te weren om er de verkeersleefbaarheid te verhogen.

In de startnota, die door de deputatie op donderdag 26 april goedgekeurd werd, worden verschillende afwegingen gemaakt: een ontsluitingsweg ten oosten of ten westen van het centrum van Middelkerke, ten noorden of ten zuiden van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, dicht of verder van de bestaande bebouwing enz. Uit die afwegingen ontstonden vijf verschillende tracés. De Provincie wil daarbij de mening van de buurtbewoners weten.

Periode van inspraak, infomoment en tentoonstelling
Van maandag 14 mei tot en met vrijdag 13 juli 2018 kan iedereen het dossier inkijken en opmerkingen en adviezen doorgeven. De documenten liggen ter inzage in het provinciehuis Boeverbos (Sint-Andries) en in het Middelkerks Administratief Centrum. Ze kunnen ook geraadpleegd worden via de website www.west-vlaanderen.be/PRUPToeristischeOntsluitingMiddelkerke.

Opmerkingen en adviezen doorspelen kan via een inspraakformulier op de website, via e-mail, per brief of tijdens de infomarkt op dinsdag 15 mei. Daar worden de procedure en het stappenplan van het PRUP en de mogelijke tracés van de toeristische ontsluitingsweg voorgelegd.
Daarnaast loopt er, van woensdag 16 april tot en met vrijdag 13 juli, een tentoonstelling met infopanelen in het Middelkerks Administratief Centrum.

Procedure
De startnota is een eerste stap om te komen tot het vastleggen van een reservatiestrook voor de ontsluitingsweg. Na vrijdag 13 juli wordt in het verdere ontwerp van de ontsluitingsweg zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen, suggesties of bezorgdheden uit de inspraakperiode. Daarna worden de plannen voorgelegd om voorlopig vast te stellen en wordt het openbaar onderzoek gehouden. Na de definitieve vaststelling, zal de effectieve realisatie door Vlaanderen gebeuren.

Dit participatief proces kadert in de nieuwe procedure voor de opmaak van een PRUP, waarbij de bevolking op twee momenten in de procedure geraadpleegd wordt: bij de publieke raadpleging in functie van de startnota (huidige fase in het traject) en tijdens het openbaar onderzoek (na de voorlopige vaststelling van het PRUP).

Praktisch – Plannen en documenten inkijken/raadplegen

Periode: van maandag 14 mei tot en met vrijdag 13 juli
Locaties:
– Middelkerks Administratief Centrum, Spermaliestraat 1 in Middelkerke
– Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
– via de website www.west-vlaanderen.be/PRUPToeristischeOntsluitingMiddelkerke

Praktisch – Tentoonstelling

Periode: van woensdag 16 mei tot en met vrijdag 13 juli
Locatie: Middelkerks Administratief Centrum (MAC), Spermaliestraat 1, Middelkerke

Praktisch – Infomarkt

Datum: dinsdag 15 mei, van 17 tot 20 uur
Locatie: De Branding, Populierenlaan 35 in Middelkerke

[ www.west-vlaanderen.be/PRUPToeristischeOntsluitingMiddelkerke ]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *