Onzichtbare verliezen in Vlaanderens economisch weefsel

House of Finance onthult een financieel lek bij de Vlaamse zelfstandigen, waar jaarlijks gemiddeld 5.800 euro aan potentieel inkomen onbenut blijft door gebrek aan kennis en inzicht. De studie benadrukt het belang van financiële educatie en wijst op gemiste kansen in fiscale optimalisatie, winstbeheer en pensioenplanning.

De stille aftocht van duizenden euro’s

Op een herfstige dag, de kalender toonde 2 november 2023, werd het gordijn opgelicht dat de financiële kennis van Vlaamse zelfstandigen verborgen hield. House of Finance, de vermogensbeheerder met een kloppend hart in Hasselt, heeft met een scherpe blik op de cijfers en een bevraging onder de arm bij meer dan 500 ondernemers, een alarmerende conclusie getrokken. Elk jaar ontsnapt er gemiddeld 5.800 euro uit de zakken van hardwerkende Vlaamse zelfstandigen, recht in de staatskas, door een wolk van onkunde die hun financiële inzicht vertroebelt.

Kennis is macht, onwetendheid een kostbare vijand

Het onderzoek, dat zich uitstrekte over ongeveer 700 ondernemingen, tekent een portret van de Vlaamse ondernemer die, hoewel vaak succesvol in het genereren van inkomsten, de valkuilen van financiële onwetendheid niet weet te ontwijken. Deze nonchalante houding leidt ertoe dat niet de vruchten, maar de bladeren van hun arbeid naar de fiscus dwarrelen.

Minder dan de helft van de ondervraagden heeft inzicht in hoe de winst uit de onderneming fiscaal efficiënt kan worden gehaald. Slechts 44,7% voelt zich verzekerd van een optimale rendement van hun winst en een schamele 41% heeft voor zijn nabestaanden een financieel vangnet geweven. Daarenboven zegt maar iets meer dan de helft dat hun gezin beschermd is tegen de stormen die ondernemen met zich mee kan brengen.

De blinde vlekken in financieel management

De oorzaken van deze schaduw over de financiële kennis zijn drievoudig en simpel: tijdgebrek, nonchalance, en een gebrek aan kennis. Roberto Musardo, CEO van House of Finance, benadrukt dat ondanks de beschikbaarheid van informatie, zelfstandigen zelden de stap nemen om hun financiële educatie te verrijken en om te zetten in actie.

De paradox van de loonsverhoging

Het onderzoek toont ook aan dat IT’ers, in tegenstelling tot ondernemers in de bouwsector, vaak beter geïnformeerd zijn over hun financiën. De klassieke fout van het vragen om een loonsverhoging wordt belicht als een misstap die de financiële gezondheid van het bedrijf niet ten goede komt. Musardo legt uit dat er slimmere manieren zijn om geld uit de vennootschap te halen, zoals het gebruik van liquidatiereserves of verlaagde roerende voorheffing via VVPR bis dividenden.

Het pensioen en de baksteen in de maag

De Vlaamse ondernemer blijft ook op het gebied van pensioenplanning en vastgoedinvesteringen achter. De cijfers zijn ontnuchterend: slechts een kleine meerderheid is goed op weg met hun pensioenplanning, en een schrikbarend laag aantal kijkt naar slimme vastgoedinvesteringen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be