Onwrikbare Verbintenis: België’s Steun voor de Internationale Strafrechtspleging

Een Mijlpaal in Rechtvaardigheid: Het Statuut van Rome

Op de zeventiende dag van juli in het jaar 1998, heeft de wereld een historische stap gezet in de richting van universele gerechtigheid. Het Statuut van Rome werd geboren, en daarmee werd het Internationaal Strafhof (ICC) opgericht – het allereerste permanente en onafhankelijke internationale gerechtshof dat de zware taak op zich nam om de meest gruwelijke misdaden van internationaal recht te onderzoeken en te vervolgen. Deze misdaden omvatten genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie – misdaden zo walgelijk dat hun vermelding een siddering door de ruggengraat van de mensheid stuurt. Het ICC, een aanvulling op de nationale rechtspraak, heeft dankzij de ratificatie door 123 staten van het Statuut van Rome ongetwijfeld bijgedragen aan het voorkomen van dergelijke misdaden – hoewel ze nog steeds talrijk zijn.

Een Dag van Herinnering: De Dag van de Internationale Strafrechtspleging

In 2010 kwamen de staten die het Statuut van Rome hadden ondertekend bijeen in Kampala voor een herzieningsconferentie. Hier werd een historische beslissing genomen: de zeventiende dag van juli, dezelfde dag dat het Statuut van Rome werd goedgekeurd, zou worden uitgeroepen tot de Dag van de Internationale Strafrechtspleging.

België’s Onvermoeibare Inzet voor Gerechtigheid

Vijfentwintig jaar na de oprichting van dit baanbrekende instituut is het nu, meer dan ooit, tijd om ons steentje bij te dragen aan de nobele missie van het Hof. België, een land dat de principes van rechtvaardigheid en eerlijkheid hoog in het vaandel draagt, heeft onlangs zijn betrokkenheid getoond door een nieuwe bilaterale overeenkomst te ondertekenen voor nauwere samenwerking met de griffie van het ICC. Deze overeenkomst, de achtste van haar soort, betreft het onderdak bieden aan personen die aan het einde van hun straf zijn vrijgelaten, na een vrijspraak of na het seponeren van de aanklacht tegen hen.

Op deze betekenisvolle dag herbevestigt België zijn overtuiging in het belang van bilaterale overeenkomsten als middel om het kader van de samenwerking tussen het Hof en staten te versterken. Dit zal de internationale gerechtigheid verbeteren, versnellen en kostenefficiënter maken. België roept alle staten die partij zijn op om deze weg te volgen, om zo het optreden van het ICC te versterken en ervoor te zorgen dat de daders van ernstige misdaden niet langer aan gerechtigheid kunnen ontsnappen.

Een Ode aan de Slachtoffers: België’s Bijdrage aan het Trustfonds voor Slachtoffers

Ten slotte, als erkenning voor de onuitsprekelijke pijn die de slachtoffers van deze misdaden hebben geleden, heeft België besloten een extra vrijwillige bijdrage van 500.000 euro te storten aan het Trustfonds voor Slachtoffers. Altijd gevoelig voor het lot van de slachtoffers, heeft België er een prioriteit van gemaakt om dit fonds te ondersteunen in zijn unieke taak om genoegdoening en psychologische en materiële steun te bieden aan de slachtoffers en hun families. Deze bijdrage vormt een directe steun voor dit cruciale werk.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *