Onteigeningen in Diksmuide: vraagtekens bij transparantie en integriteit en de persvrijheid in Diksmuide onder vuur

Tijdens de recente gemeenteraad in Diksmuide kwamen belangrijke thema’s als onteigeningen en persvrijheid aan de orde. Er zijn ernstige vragen over de integriteit en transparantie van de stad in zowel vastgoedtransacties als haar relatie met de media.

Diksmuide, 28 augustus 2023, 18:00 uur

Het raadsel van de onteigeningen

Bij de laatste gemeenteraad in Diksmuide stond de voorlopige onteigening op de agenda. Raadslid Kurt Vanlerberghe bracht verheldering omtrent een uitspraak van onderhandelaar Dirk Dewitte, gedateerd 29 juni 2021. Uit Dewitte’s verslag bleek dat er al eerder geschonken onroerende goederen door families aan de stad waren gedaan, met de stad die later met de winsten ging lopen. Een juridische kwestie die reeds eerder onder de aandacht kwam.

In 2010 verwierf de stad percelen tussen Groentenhof en de nu ter discussie staande gronden voor ongeveer €10 per vierkante meter. Dezelfde gronden werden onlangs geschat op €13,85 per vierkante meter, met een verhoogd bod in 2023 tot maar liefst €25,53 per vierkante meter. Een blijkbaar genereus aanbod, waarbij vragen kunnen worden gesteld over de onderhandelingstactiek van de stad.

Vanlerberghe stipte ook aan dat er documentatie ontbrak over de recente overname van deze gronden door de huidige eigenaar. In dit kader riep hij op tot meer transparantie.

De persvrijheid onder vuur

Een ander prominent punt op de agenda was de onverwachte persstop die de stad Diksmuide instelde tegen twee journalisten van Westnieuws.be. Hoewel de stad communicatie altijd hoog in het vaandel heeft gehad, met uitbreidingen in het communicatieteam en aandacht voor zowel traditionele als digitale media, blijkt er nu een schaduw over de transparantie te hangen.

Deze stap volgde op een artikel van Westnieuws.be over de nieuwe kantine van Diksmuide. Ondanks dat het stuk positief was, reageerde schepen Marc De Keyrel (CD&V) fel en vroeg de journalisten hun bronnen te onthullen en het artikel aan te passen. Toen niemand binnen het college de informatiebron wilde erkennen, resulteerde dit in een volledige persstop.

Dit voorval suggereert interne spanningen binnen het college en mogelijk zelfs politieke afrekeningen. Ongeacht de ware toedracht is deze actie zorgwekkend voor de persvrijheid in Diksmuide.

Kritische journalistiek: een noodzaak

Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe benadrukte dat de behoefte aan kritische journalistiek in een democratische samenleving onmisbaar is. Hoewel sommige leden van het stadsbestuur wellicht de voorkeur geven aan oppervlakkige berichtgeving over “lintjesknipperij”, moet er ruimte zijn voor diepgravend onderzoek en scherpe rapportages. Alleen dan kan er waarlijk gesproken worden over transparantie en eerlijke informatievoorziening naar de burgers toe.

(tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)