Niet gecategoriseerd

Ontdekken van de Publieke Perceptie op Klimaatverandering: Een Masterthesis Aanpak

Een jonge onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht, Renske Van Hoof, is op een missie om de diepten van de publieke perceptie te verkennen. Haar studie richt zich niet zomaar op een willekeurig onderwerp, maar op een wereldwijde uitdaging die aan de kern van onze toekomst raakt: klimaatverandering. In het bijzonder wil ze de percepties doorgronden van het ‘loss and damage’ principe in het kader van het partnerschap tussen België en Mozambique.

Van Hoof bevindt zich in de cruciale fase van het verzamelen van gegevens voor haar masterthesis. Hiervoor heeft ze een gedetailleerde vragenlijst samengesteld die bedoeld is om de gevoelens, inzichten en meningen van het publiek te peilen. Deze vragenlijst dient als haar kompas, waarmee ze door de nevelen van perceptie navigeert om een helder beeld te krijgen van hoe deze twee verschillende culturen tegenover klimaatverandering staan.

Ze vraagt uw hulp in haar reis om kennis te vergaren. De vragenlijst, die beschikbaar is in het Nederlands, Frans en Engels, duurt slechts 5 tot 10 minuten om in te vullen. Met elke respons die ze verzamelt, wordt haar studie een stap dichter bij het blootleggen van het volledige verhaal rondom de publieke perceptie van het ‘loss and damage’ principe.

De link naar de vragenlijst is hier te vinden

Van Hoof’s onderzoek is een belangrijke stap in het begrijpen van hoe we als samenleving denken over, en reageren op, de gevolgen van klimaatverandering. Door deel te nemen aan deze enquête, draagt u bij aan dit belangrijke onderzoek en helpt u vorm te geven aan de manier waarop we omgaan met deze wereldwijde uitdaging.

Zoals Van Hoof terecht opmerkt, “iedere stem telt, en ieder inzicht kan ons helpen om te begrijpen hoe we onze wereld voor toekomstige generaties kunnen verbeteren.” We zijn benieuwd naar uw mening en hopen dat u deze kans grijpt om deel uit te maken van dit belangrijke gesprek. Dank u wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *