Onkruidbestrijding: samen gaan we de strijd aan in Torhout

Schepen van leefmilieu Elsie Desmet :

Het Lokaal Bestuur Torhout breidt jaar na jaar haar expertise verder uit in het onderhoud van groen en het beheersbaar houden van onkruid op verharding. Veegrondes en stoomrondes volgen elkaar op. Interne ploegen en externe ploegen vullen elkaar aan om het publiek domein netjes te houden.

Zoals iedereen weet, mogen openbare diensten geen pesticiden en herbiciden meer gebruiken sinds 1 januari 2015. Omgaan met onkruidbeheersing is en blijft dan ook een uitdaging. Het Lokaal Bestuur Torhout heeft intussen heel wat ervaring opgedaan en samen met andere gemeenten delen we onze ervaring rond de aanpak van onkruid op verharding. Door van elkaar te leren, hoeven we niet telkens zelf het “warm water” uit te vinden.

Stoommachine tegen onkruid
En dit laatste kan je letterlijk nemen. Vorig jaar kocht het Lokaal Bestuur Torhout haar eigen stoommachine aan waarmee in het centrum het onkruid op verharde oppervlakten wordt bestreden. De blaadjes van het onkruid krijgen stoom over zich heen waardoor de cellen in het blad barsten en de plant afsterft. Het proces stomen en vegen in de binnenstad volgt elkaar op en wordt systematisch herhaald door ons eigen team Groen. We zetten hier volop op in vanaf maart tot na de zomer.

Veegronde
Naast ons eigen team Groen, start begin juni een externe aannemer Krinkels met een grondige veegronde op de invalswegen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het bestrijden van onkruid op voetpaden, in greppels en op parkeerstroken. Voor een goede uitvoering van deze werken wordt een parkeerverbod ingesteld op de invalswegen zodat de aannemer ‘met de grove borstel’ kan passeren. Deze ronde wordt in het hoogseizoen tweemaal afgereden. De afstand per ronde is 54,59 km. Goed voor een verharde oppervlakte van 121.730 m² dat wordt schoongeveegd.

Aanvullend en afhankelijk van de groei van het onkruid wordt een extra stoomronde ingezet op de invalswegen om doorgroei te voorkomen.

De combinatie van vegen, waarbij de voedingsbodem van het onkruid weggeveegd wordt, en stomen, waarbij de wortel vernietigd wordt, kent de beste bestrijding.

Onderhoud groenzones
Naast de onkruidbestrijding op verharding, zet het Lokaal bestuur ook in op het onderhoud van de vele groenzones die onze stad rijk is. Hier trekken we de kaart van de biodiversiteit! Bij de aanplanting van groenzones worden de soort planten heel zorgvuldig en slim gekozen. Binnen de groenzones worden zoveel mogelijk delen afgebakend die extensief kunnen worden onderhouden. Dit zorgt immers voor een veel grotere biodiversiteit in onze stad en wijken. Onder de haagjes wordt onkruid beperkt door het inzaaien van klaver. Een bloeiende plant die ook nog eens heel geliefd is bij onze bijen.

De voorbije jaren evolueerden we in Torhout naar een goed evenwicht tussen het onderhoud in eigen beheer en het onderhoud dat door externe partners gebeurt. Vanaf dit jaar besteden we het groenonderhoud in de wijken uit aan een externe aannemer met sociale tewerkstelling. Dit is goed voor een totale jaarkost van 261.852,46 euro.

Het onderhoud van de groenperken, de parken en tuinen, de onkruidbeheersing en het maaien van de gazons in het centrum van onze stad gebeurt door ons eigen team Groen. Daarnaast hebben we personeel dat het groenonderhoud op de begraafplaatsen en de sportaccommodaties waarneemt.

Kleine daad, schoon resultaat!
Toch wensen wij ook op de burger een beroep te doen. ‘Veeg voor uw eigen deur’ stond vroeger als wijze spreuk op de jaarkalender. Als goede huisvader zijn we ieder op zich verantwoordelijk voor de netheid en veiligheid (zoals in de sneeuwperiode) van ons voetpad voor onze woning. We willen de burger dan ook actief betrekken in de netheid van onze stad. We geven alvast een aantal tips:
Gebruik geen pesticiden of herbiciden.
Borstel je voetpad op geregelde basis.
Gebruik een voegenkrabber.
Moeilijk bereikbare plaatsen wieden.
Een hogedrukspuit kan handig zijn.
Gebruik een restje heet water uit de waterkoker of kookvocht van bv. aardappelen om op onkruid te gieten.

Alleen samen kunnen we zorgen voor een nette en aangename omgeving!

“Sommige mensen houden van onkruidvrije verhardingen, voor anderen mag het best wat groen zijn. Als stad zetten we in op een aanvaardbare nette en aangename omgeving, maar dit kan enkel als we hier samen aan werken. Vragen? Onze medewerkers zullen jou graag helpen met tips.”, vertelt schepen van leefmilieu, Elsie Desmet.

Meer tips en info: https://www.mirom.be/gifvrijetuin en http://www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin/